Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 10/2022


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5905279820333
Nr identyfikacyjny:
5493
Data wpisu:
2022-10-11
Nazwa:
Deskorolka elektryczna Kawasaki
Model:
KX-ST10.1
Opis:
Dwukołowa deskorolka elektryczna z kierownicą, zasilana prądem elektrycznym o napięciu 36V (zasilanie akumulatorowe). Do zestawu dołączono zasilacz sieciowy 100-240V.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Złamanie kończyny, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Urazy mięśni, Porażenie prądem, Zwichnięcie kończyny, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 10 ust. 1, § 59 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.), z uwagi na brak w dołączonej do instrukcji wyrobu nazwy i adresu producenta, brak dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności, ponadto wyrób nie spełnia zadeklarowanego stopnia szczelności IP54.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5903707300365
Nr identyfikacyjny:
5494
Data wpisu:
2022-10-14
Nazwa:
Maska disposable respirator face mask FFP2
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Półmaska filtrująca okrywająca nos, usta i brodę. Składa się z części twarzowej z materiału filtracyjnego z zaciskiem na nos i 2 taśm do zakładania na uszy. Na wyrobie brak oznaczeń. Na foliowym opakowaniu: Disposable respirator face mask FFP2, kod EAN 5903707300365, 3D Mask, Producer: Kaster, ul. 3 Maja 70A, 34-240 Jordanów, biuro@kaster.net.pl, www.maskmedical.pl, oznakowanie CE, sposób zakładania (rysunki) i opis w języku angielskim, ostrzeżenie w j. angielskim, Made in Poland, piktogramy
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań pkt 3.10.1 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51) w związku z art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2016/425, pkt 1.4 lit. a), d), g), i), j), l) załącznika II do rozporządzenia 2016/425, z uwagi na brak wymaganych informacji.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5903707300372
Nr identyfikacyjny:
5495
Data wpisu:
2022-10-14
Nazwa:
Maska z zaworkiem disposable respirator face mask FFP2
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Półmaska filtrująca okrywająca nos, usta i brodę. Składa się z części twarzowej z materiału filtracyjnego z zaciskiem na nos i 2 taśm do zakładania na uszy. Na wyrobie brak oznaczeń. Na foliowym opakowaniu: Disposable respirator face mask FFP2, kod EAN 5903707300372, 3D Mask, Producer: Kaster, ul. 3 Maja 70A, 34-240 Jordanów, biuro@kaster.net.pl, www.maskmedical.pl, oznakowanie CE, sposób zakładania (rysunki) i opis w j. angielskim, ostrzeżenie w języku angielskim, Made in Poland, piktogramy.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań pkt 3.10.1 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51) w związku z art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2016/425, pkt 1.4 lit. a), d), g), i), j), l) załącznika II do rozporządzenia 2016/425, z uwagi na brak wymaganych informacji.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.