Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 8/2022


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
4897006010562
Nr identyfikacyjny:
5475
Data wpisu:
2022-08-10
Nazwa:
Walkie-Talkie
Model:
KL5020 (139671)
Opis:
Walkie-Talkie, model: KL5020 (139671), kod EAN: 4897006010562
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-ETSI EN 300 220-2 v3.1.1:2017-08 w zakresie emisji niepożądanych w trybie nadawania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902626001094
Nr identyfikacyjny:
5484
Data wpisu:
2022-08-10
Nazwa:
Ładowarka sieciowa USB marki: eXc
Model:
ACCEXCCUTE2U2.4 (12W, 2x USB)
Opis:
Ładowarka sieciowa USB, marki: eXc, model: ACCEXCCUTE2U2.4 (12W, 2x USB)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2388), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-EN 55032:2015-09 w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6920107666692
Nr identyfikacyjny:
5474
Data wpisu:
2022-08-10
Nazwa:
Ciuchcia
Model:
QS152
Opis:
Zabawka bateryjna - lokomotywa o długości ok. 160mm, z tworzywa sztucznego. Do zabawki dołączono dozownik na wodę wykonany z miękkiego tworzywa sztucznego. Po przesunięciu przełącznika ON/OFF lokomotywa jedzie, emitując dźwięki i światła pulsacyjne, a po napełnieniu zbiornika wodą zabawka wytwarza też efekt dymu.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816), w zw. z pkt 4.4 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia oraz § 5 ust. 9, z uwagi na negatywny wynik badania wytrzymałości na upadek z wysokości, w wyniku którego pokrywa pojemnika na baterie otworzyła się (wysunęła się z zaczepów) i wypadły z niej baterie oraz z uwagi na umieszczenie słownego ostrzeżenia o treści: „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat” sprzecznego z przewidzianym użytkowaniem zabawki, określonego na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
5481
Data wpisu:
2022-08-10
Nazwa:
Półmaski filtrujące FFP3 NR
Model:
2020-3GL
Opis:
Półmaski filtrujące FFP3 NR, model 2020-3GL
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.4 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51) w zw. z art. 10 ust. 4 rozporządzenia 2016/425, z uwagi na brak w instrukcji wymaganych informacji.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
5482
Data wpisu:
2022-08-10
Nazwa:
Półmaski filtrujące kubełkowe FFP3 NR z zaworem
Model:
LXD-03V
Opis:
Półmaski filtrujące kubełkowe FFP3 NR z zaworem, model LXD-03V
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.4 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51) w zw. z art. 10 ust. 4 rozporządzenia 2016/425, z uwagi na brak w instrukcji wymaganych informacji.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
5483
Data wpisu:
2022-08-10
Nazwa:
Maski ochronne
Model:
klst-kn95
Opis:
Maski ochronne, model klst-kn95
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.4 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51) w zw. z art. 10 ust. 4 rozporządzenia 2016/425, z uwagi na brak instrukcji w języku polskim.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.