Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2022


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5447
Data wpisu:
2022-03-10
Nazwa:
Mikser ręczny marki esperanza
Model:
EKM007E
Opis:
mikser ręczny, marki: esperanza, model: EKM007E
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2388), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-EN 55014-1:2012 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 1: Emisja, w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5448
Data wpisu:
2022-03-10
Nazwa:
Mikser marki esperanza
Model:
EKM019W
Opis:
mikser, marki: esperanza, model: EKM019W
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2388), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-EN 55014-1:2012 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 1: Emisja, w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5449
Data wpisu:
2022-03-10
Nazwa:
Nawilżacz powietrza marki esperanza
Model:
EHA006
Opis:
nawilżacz powietrza, marki: esperanza, model: EHA006
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2388), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-EN 55011:2012 (Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru), w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5451
Data wpisu:
2022-03-10
Nazwa:
Żarówka disco LED
Model:
064 (SL-MH3W01D)
Opis:
Żarówka disco LED, model: 064 (SL-MH3W01D)
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2388), z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w normie PN-EN 55015:2013-10+A1:2015-08 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5452
Data wpisu:
2022-03-15
Nazwa:
Kruszywo dolomitowe 90/250 mm
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Kruszywo dolomitowe 90/250 mm dostarczane luzem
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na brak: oznakowania znakiem CE lub znakiem budowlanym, informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym, deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, badań typu oraz pisemnych zasad, procedur, zapisów wyników kontroli i sprawozdań prowadzonych w ramach zakładowej kontroli produkcji.Na podstawie art. 31 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5450
Data wpisu:
2022-03-10
Nazwa:
Kruszywo dolomitowe 0/63 mm
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Kruszywo dolomitowe 0/63 mm
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na brak: oznakowania znakiem CE lub znakiem budowlanym, informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym, deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, badań typu oraz pisemnych zasad, procedur, zapisów wyników kontroli i sprawozdań prowadzonych w ramach zakładowej kontroli produkcji.Na podstawie art. 31 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907501894150
Nr identyfikacyjny:
5446
Data wpisu:
2022-03-08
Nazwa:
Huśtawka drewniana deska
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Huśtawka wisząca, której płaskie drewniane siedzisko (4 podłużne listewki przymocowane za pomocą metalowych zszywek do 2 bocznych listewek; wymiary ok. 400 mm x 175 mm) zawieszono na dwóch linach plecionych z włókna syntetycznego. Liny w połowie długości posiadają nawleczone złączki zawieszenia w postaci metalowych pierścieni. Końcówki lin przewleczono przez otwory w pobliżu narożników siedziska i zawiązano na węzły. Zespół huśtawkowy ma długość ok. 1 360 mm.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Naderwanie ścięgien, Złamanie kończyny, Wypadnięcie/spadnięcie człowieka, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Urazy mięśni, Zwichnięcie kończyny, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt. 1.1, pkt. 1.3, pkt. 1.15 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na zaniżoną średnicę środków zawieszenia – lin oraz zastosowanie przy metodzie montażu zabawki niedozwolonych węzłów, co stwarza ryzyko upadku i odniesienia przez użytkownika urazu i otarć oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.