Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 12/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5441
Data wpisu:
2021-12-21
Nazwa:
odbiornik radiowy marki Manta
Model:
RDI103
Opis:
Odbiornik radiowy, marki: Manta, model: RDI103
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz czuwania przy podłączeniu do sieci (Dz. U. UE. L. 2008.339.45 z późn. zm.), z uwagi na nadmierne zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia tj. m. in. stanie, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego i nie jest wykonywana żadna funkcja.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r. poz. 155) oraz art. 199 ust. 1a pkt 1 ustawy z 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zakazał na czas nieokreślony jego udostępniania oraz nakazał powiadomienie konsumentów lub użytkowników.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
606449109863
Nr identyfikacyjny:
5442
Data wpisu:
2021-12-21
Nazwa:
Transmiter PLC (PowerLine WiFi 1000), marki: Netgear
Model:
PLW1000v2 (PLW1000v2, PL1000v2)
Opis:
Transmiter PLC (PowerLine WiFi 1000), marki: Netgear, model: PLW1000v2 (PLW1000v2, PL1000v2), kod EAN: 606449109863
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460), z uwagi na przekroczenie wartości granicznych dla natężenia pola zaburzeń promieniowanych i napięcia niesymetrycznych zaburzeń przewodzonych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) w zw. z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 § 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
606449109825
Nr identyfikacyjny:
5443
Data wpisu:
2021-12-21
Nazwa:
Transmiter PLC (PowerLine 1000), marki: Netgear
Model:
PL1000v2
Opis:
Transmiter PLC (PowerLine 1000), marki: Netgear, model: PL1000v2, kod EAN: 606449109825
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2388) z uwagi na wytwarzanie przez wyrób nadmiernego zaburzenia elektromagnetycznego.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) w zw. z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 § 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.