Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 10/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5439
Data wpisu:
2021-10-15
Nazwa:
Rekreacyjna jednostka pływająca OCEAN MASTER 605
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Rekreacyjna jednostka pływająca OCEAN MASTER 605
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
InneNa podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i 3, w zw. z art. 75 ust. 3 i art. 76 ust. 1a ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r., poz. 514) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano usunięcie niezgodności.