Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 9/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5437
Data wpisu:
2021-09-14
Nazwa:
STYROPIAN EURO AQUA dN = 100 mm
Model:
Nie dotyczy
Opis:
STYROPIAN EURO AQUA dN = 100 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STYROPIAN EURO AQUA EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-TR115-WL(T)4,5 w ilości 3 opakowania po 3m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu.Na podstawie art.30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano Eurotherm Systems Sp. z o.o. Sp. k. wycofanie wyrobu z obrotu, a PHU „DESTAL” Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5438
Data wpisu:
2021-09-17
Nazwa:
Papa podkładowa
Model:
Sopralene FIX 200 S4P
Opis:
Papa podkładowa Sopralene FIX 200 S4P wprowadzona do obrotu od 27.09.2018 r. do 27.05.2020 r.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.