Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 8/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5428
Data wpisu:
2021-08-02
Nazwa:
Radiotelefon FM Baofeng
Model:
UV-5R HT
Opis:
Radiotelefon FM Baofeng, nr modelu: UV-5R HT
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) z uwagi na niespełnianie wymagań normy zharmonizowanej ETSI EN 300 086 v.2.1.2 (2017-02) w zakresie: - mocy nadajnika - punkt 7.2.3 w/w normy, - dewiacji częstotliwości - punkt 7.4.3 w/w normy, - emisji niepożądanych (doprowadzonych) - punkt 7.6.4 w/w normy, - tłumienia intermodulacji - punkt 8.6.3 w/w normy, - blokowania lub pogorszenia czułości – punkt 8.7.3 w/w normy. Wyrób wykorzystuje zatem częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r., poz. 514) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5429
Data wpisu:
2021-08-02
Nazwa:
Płyty styropianowe Hydrostop
Model:
EPS P-100 gr. 10mm
Opis:
Płyty styropianowe Hydrostop EPS P-100 gr. 10mm w ilości 37 opakowań
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidlową nformację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), DOM-STYR Z. Igies i Wspólnicy Sp..j. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu i zakazano B plus B Sp. z o.o. Sp.k. dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5430
Data wpisu:
2021-08-02
Nazwa:
Płyty styropianowe FASADA PLUS EPSS 040 EPS
Model:
EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(70,-)2-TR100, grubość 100m
Opis:
Płyty styropianowe FASADA PLUS EPSS 040 EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(70,-)2-TR100, grubość 100mm w ilosci 1 opakowanie (0,3m3)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5431
Data wpisu:
2021-08-02
Nazwa:
Lalka ,,Guangda’’
Model:
No.700, No. 700 A
Opis:
Lalka "Guangda", No.700, No. 700 A
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 pkt 3 „Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na zawartość w głowie lalki ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (40,6%±4,5%).Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907501894105
Nr identyfikacyjny:
5432
Data wpisu:
2021-08-19
Nazwa:
huśtawka drewniana
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Huśtawka wisząca z drewnianych elementów zawieszonych na dwóch linach plecionych z włókna syntetycznego. Siedzisko o wymiarach ok. 320 x 335 mm wykonane z czterech listewek oraz dwóch wałków wpuszczonych w nacięcia w dwóch kantówkach i połączonych dodatkowo metalowymi zszywkami. Zszywki zostały osadzone w zagłębieniach tak, że nie ma do nich dostępu. Wokół siedziska na linach nawleczone drewniane wałki w układzie poziomym (po dwa z każdej ze stron) i pionowym (po dwa przy każdym narożniku)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Złamanie kończyny, Wypadnięcie/spadnięcie człowieka, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Urazy mięśni, Uduszenie, Zwichnięcie kończyny, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816) oraz w pkt 1.1 i w pkt 1.15 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na zaniżoną średnicę środków zawieszenia tj. lin oraz wykonane węzły przy montażu zabawki, co stwarza ryzyko upadku dziecka oraz z uwagi na obecność otworów, stwarzających ryzyko uwięźnięcia głowy i szyi użytkownika.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r., poz. 514), Prezes UOKiK zakazał udostępniania zabawki, nakazał wycofanie jej z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.