Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 6/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5425
Data wpisu:
2021-06-10
Nazwa:
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5R, w ilości 43 sztuk (w workach po 25 kg)
Kraj wytworzenia produktu:
Słowacja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), nakazano Bricoman Polska Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8001011285464
Nr identyfikacyjny:
5426
Data wpisu:
2021-06-22
Nazwa:
Hulajnoga L.O.L. Surprise! (dwukołowa)
Model:
HX1921-512, Item N° 28546
Opis:
Hulajnoga wykonana z metalowych elementów z dwoma kołami z plastiku oraz oponami z tworzywa sztucznego. Hulajnoga posiada metalowy hamulec osadzony nad tylnym kołem z użyciem mechanizmu sprężynowego.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816), dalej „rozporządzenie” oraz w pkt 1.3 i pkt 1.15 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na obecność, w ruchomych częściach kierownicy, otworów, które mogłyby grozić obcięciem palców użytkownika.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5427
Data wpisu:
2021-06-23
Nazwa:
Folia IZO-FOL 0,20/±50% Typ A
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Folia IZO-FOL 0,20/±50% Typ A w ilości 2 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości złącza na ścinanie, kierunek podłużny i poprzeczny.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), PHU MARDOM zakazano dalszego udostępniania, a WARTER Polymers Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.