Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 5/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5420
Data wpisu:
2021-05-07
Nazwa:
Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego
Model:
BloczekTermobetT 4,0/600 o wymiarach 599 x 50 X 199 mm
Opis:
Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego BloczekTermobetT 4,0/600 o wymiarach 599 x 50 X 199 mm, w ilości 807 sztuk
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie w zakresie stabilność wymiarowa (wartość skurczu pod wpływem wilgoci) oraz wymiary i odchyłki wymiarowe (odchyłki wymiarów: kategoria TLMB) odnośnie długości.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), nakazano „Prefabet – Łagisza” S.A. wycofanie wyrobu z obrotu, a Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5423
Data wpisu:
2021-05-17
Nazwa:
Okno drewniane w systemie EURO 68
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Okno drewniane w systemie EURO 68
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na brak: oznakowania CE, informacji towarzyszących oznakowaniu CE, deklaracji właściwości użytkowych, badań typu i zakładowej kontroli produkcji.Na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8008280033413
Nr identyfikacyjny:
5424
Data wpisu:
2021-05-17
Nazwa:
zestaw 3 piszczków
Model:
ITEM NO: 03341
Opis:
Zestaw 3 piszczków w wyborze z 4 rodzajów zabawek: samochodu, ciuchci, samolotu i wózka dziecięcego, wykonanych z miękkiego tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na obecność w zabawce ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w stężeniu 11,3% oraz ftalanu diizobutylu (DIBP) w stężeniu 12,8%.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6925338200721
Nr identyfikacyjny:
5421
Data wpisu:
2021-05-13
Nazwa:
GRYZAK WIEWIÓRKA
Model:
Item No.: P8060 SQUIRREL SILICONE TEETHER _ORANGE
Opis:
GRYZAK WIEWIÓRKA, Item No.: P8060 SQUIRREL SILICONE TEETHER _ORANGE, kod EAN 6925338200721
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 16 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z uwagi na brak danych adresowych producenta.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
GRYZAK OŚMIORNICA, Item No.: P8034-1 OCTOPUS TEETHER TOY-ORA
Nr identyfikacyjny:
5422
Data wpisu:
2021-05-13
Nazwa:
GRYZAK OŚMIORNICA
Model:
Item No.: P8034-1 OCTOPUS TEETHER TOY-ORANGE
Opis:
GRYZAK OŚMIORNICA, Item No.: P8034-1 OCTOPUS TEETHER TOY-ORANGE, kod EAN 6925338200707
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 16 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z uwagi na brak danych adresowych producenta.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności.