Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 5/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5420
Data wpisu:
2021-05-07
Nazwa:
Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego
Model:
BloczekTermobetT 4,0/600 o wymiarach 599 x 50 X 199 mm
Opis:
Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego BloczekTermobetT 4,0/600 o wymiarach 599 x 50 X 199 mm, w ilości 807 sztuk
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie w zakresie stabilność wymiarowa (wartość skurczu pod wpływem wilgoci) oraz wymiary i odchyłki wymiarowe (odchyłki wymiarów: kategoria TLMB) odnośnie długości.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), nakazano „Prefabet – Łagisza” S.A. wycofanie wyrobu z obrotu, a Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5423
Data wpisu:
2021-05-17
Nazwa:
Okno drewniane w systemie EURO 68
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Okno drewniane w systemie EURO 68
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na brak: oznakowania CE, informacji towarzyszących oznakowaniu CE, deklaracji właściwości użytkowych, badań typu i zakładowej kontroli produkcji.Na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.