Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 4/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5418
Data wpisu:
2021-04-01
Nazwa:
Styropian Fasada Normal 044
Model:
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(3)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-
Opis:
Styropian Fasada Normal 044 EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(3)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR60; DN-50mm w ilości 32 płyt (2 opakowania po 12 płyt + 8 płyt)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Klar Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania, a Styropoz Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.