Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5905375804619
Nr identyfikacyjny:
5411
Data wpisu:
2021-03-04
Nazwa:
Uśmiechnięty telefon
Model:
nr 0618/000618
Opis:
Zabawka imitująca telefon komórkowy z klapką (dł. po otworzeniu ok. 175 mm, szer. ok. 70 mm), z kolorowego sztywnego tworzywa sztucznego. Na ekranie imitacja lusterka, z drugiej strony papierowa naklejka. Telefon posiada plastikową antenkę w kształcie gwiazdki. Po naciśnięciu przycisków telefon emituje różne dźwięki i melodie, a także świeci. Z tyłu plastikowa wkładka zwiększająca głośność. W spodzie zabawki znajduje się przedział na 2 baterie AAA, zamykany pokrywą zabezpieczoną metalowa śrubką.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816) w związku z pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3. załącznika nr 1 do rozporządzenia, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementu mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych części.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5413
Data wpisu:
2021-03-15
Nazwa:
Płyty styropianowe
Model:
Fasada 044
Opis:
Płyty styropianowe Fasada 044
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5414
Data wpisu:
2021-03-15
Nazwa:
Gont bitumiczny BEAVER SOLID
Model:
kolor czerwony
Opis:
Gont bitumiczny BEAVER SOLID kolor czerwony w ilosci 85m2
Kraj wytworzenia produktu:
Litwa
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zakazano ZH-U Anatol Panasiuk obrotu wyrobem budowlanym. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5415
Data wpisu:
2021-03-15
Nazwa:
Płyty styropianowe
Model:
EPS 038 Dach Podłoga
Opis:
Płyty styropianowe EPS 038 Dach Podłoga
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości naprężeń ściskających.Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902114290214
Nr identyfikacyjny:
5416
Data wpisu:
2021-03-31
Nazwa:
FUN GATOR Mini Eksperyment
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Figurka aligatora o długości ok. 145 mm, wykonana z materiału rozszerzającego się. Opakowanie zabawki stanowi tekturowe pudełko, zabawka umieszczona została w plastikowej probówce z nakrętką.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 – 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. poz. 1730) w zw. z pkt 1.4.2. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do rozporządzenia, z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.