Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 1/2021


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902560320954
Nr identyfikacyjny:
5394
Data wpisu:
2021-01-21
Nazwa:
dzwonek bezprzewodowy marki ORNO
Model:
typ: TORINO C, model: OR-DB-FX-130
Opis:
dzwonek bezprzewodowy marki ORNO, typ: TORINO C, model: OR-DB-FX-130
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) z uwagi na niezgodność w zakresie emisji niepożądanych w trybie nadawania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) w związku z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 § 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
3140650006490
Nr identyfikacyjny:
5395
Data wpisu:
2021-01-21
Nazwa:
CB radio marki CRT
Model:
S 8040
Opis:
CB radio marki CRT, model Xenon
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) z uwagi na niezgodność w zakresie emisji ubocznych nadajnika w stanie nadawania, selektywności sąsiedniokanałowej i odporności na zakłócenia intermodulacyjne.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
5389
Data wpisu:
2021-01-05
Nazwa:
Okna
Model:
Passiv 90/42
Opis:
Okna do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych, handlowychi usługowych w warunkach średnich przy częstym użytkowaniu
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
5390
Data wpisu:
2021-01-05
Nazwa:
Okna
Model:
Passiv 90
Opis:
Okna do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych, handlowychi usługowych w warunkach średnich przy częstym użytkowaniu
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
5391
Data wpisu:
2021-01-05
Nazwa:
Okna
Model:
Passiv 90/90
Opis:
Okna do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych, handlowychi usługowych w warunkach średnich przy częstym użytkowaniu
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5392
Data wpisu:
2021-01-19
Nazwa:
Płyty styropianowe EPS S
Model:
040 EPS EN 13163-T2-L2-W2-T2-P5-S5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2
Opis:
Płyty styropianowe Fasada EPS S 040 EPS EN 13163-T2-L2-W2-T2-P5-S5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2 o wymiarach 1000x500x120mm, w ilości 7,2m3, tj. 24 opakowania
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie, oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła.Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) nakazano EUROSTYROPIAN Jarosław Domaradzki wycofanie wyrobu z obrotu, a Pmsafe Piotr Paracki zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5399
Data wpisu:
2021-01-28
Nazwa:
Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001
Model:
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Opis:
Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 grubości 100mm w ilości 26 opakowań po 0,30m3 (7,50m3)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zakazano Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. dalszego udostępniania wyrobu i nakazano STB Koncept Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5396
Data wpisu:
2021-01-25
Nazwa:
Płyty z pianki polistyrenowej wytłaczanej FL300/50P grub. 50
Model:
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: F300
Opis:
Płyty z pianki polistyrenowej wytłaczanej FL300/50P grub. 50 mm, w ilości 68,59 m2 [tj. 19 opakowań po 3,61 m2]
Kraj wytworzenia produktu:
Litwa
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie/naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5397
Data wpisu:
2021-01-25
Nazwa:
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT PLUS
Model:
EPS S 031 EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)
Opis:
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT PLUS EPS S 031 EPS EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 w ilości 9 opakowań
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie oporu cieplnego, wytrzymałości na zginanie i wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano Krasbud Krasowski Sp.j. wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano Przedsiębiorstwu Handlowemu SABO Sp. z o.o. Sp.k. jego dalszego udostępniania. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902429914720
Nr identyfikacyjny:
5398
Data wpisu:
2021-01-28
Nazwa:
GRZECHOTKA LIZAK
Model:
nr 789-1A (różowa)
Opis:
Zabawka bateryjna kształtem przypominająca lizak, wykonana w całości ze sztywnego tworzywa sztucznego. Po naciśnięciu serduszka zabawka emituje różne dźwięki i melodie
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 1.4.2 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar wyrobu, co stwarza ryzyko uduszenia, a także ze względu na to, że podczas projektowania i produkowania wyrobu nie uwzględniono zdolności dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
4046719388103
Nr identyfikacyjny:
5401
Data wpisu:
2021-01-29
Nazwa:
ochronniki słuchu 3M
Model:
H520A-407 GQ, Peltor Optime II
Opis:
Ochronniki składające się z dwóch nauszników z umieszczonymi wewnątrz poduszkami uszczelniającymi i wkładkami tłumiącymi, połączonymi pałąkiem nagłownym z taśmą nośną.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Uszkodzenie słuchu, Wyrób nie spełnia wymagań w pkt 1.4 lit. a) Załącznika II „Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51), z uwagi na brak informacji dotyczących instrukcji określających warunki przechowywania nauszników przed zastosowaniem i po ich użyciu oraz informacji dotyczącej stwierdzenia, że umieszczenie nakładek higienicznych na poduszki uszczelniające może wpływać na właściwości akustyczne nauszników przeciwhałasowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności . Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
4046719387908
Nr identyfikacyjny:
5402
Data wpisu:
2021-01-29
Nazwa:
ochronniki słuchu 3M
Model:
H510A–401-GU Peltor Optime I
Opis:
Ochronniki składające się z dwóch nauszników z umieszczonymi wewnątrz poduszkami uszczelniającymi i wkładkami tłumiącymi, połączonymi pałąkiem nagłownym z taśmą nośną.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Uszkodzenie słuchu, Wyrób nie spełnia wymagań w pkt 1.4 lit. a) Załącznika II „Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51), z uwagi na brak informacji dotyczących instrukcji określających warunki przechowywania nauszników przed zastosowaniem i po ich użyciu oraz informacji dotyczącej stwierdzenia, że umieszczenie nakładek higienicznych na poduszki uszczelniające może wpływać na właściwości akustyczne nauszników przeciwhałasowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności . Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.