Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 12/2020


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5386
Data wpisu:
2020-12-28
Nazwa:
Płyty styropianowe
Model:
STB EPS 80 Strong Super 001 o gr. 50mm
Opis:
Płyty styropianowe STB EPS 80 Strong Super 001 o gr. 50mm w ilości 9 płyt
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie oporu cieplnego: współczynnika przewodzenia ciepła i naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), nakazano STB KONCEPT Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5387
Data wpisu:
2020-12-28
Nazwa:
Płyty styropianowe
Model:
STB EPS S 040 Fasada 001 o gr. 50mm
Opis:
Płyty styropianowe STB EPS S 040 Fasada 001 o gr. 50mm w ilości 1 opakowania i 10 płyt
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), nakazano STB KONCEPT Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5903205760296
Nr identyfikacyjny:
5384
Data wpisu:
2020-12-17
Nazwa:
Nagrzewnica gazowa z termostatem ZELMECH NGZL15
Model:
BAO-15E
Opis:
Nagrzewnica gazowa z termostatem ZELMECH NGZL15 model BAO-15E kod EAN 5903205760296
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Spowodowanie wybuchu, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. c w związku z pkt 1.6.3 Załącznika I Zasadnicze wymagania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99) oraz w pkt 1.6.2 ww. Załącznika I, z uwagi na brak wskazania ograniczeń użytkowania w postaci ostrzeżenia o zagrożeniu użytkowania urządzenia w piwnicach lub poniżej poziomu gruntu i brak w instrukcji obsługi wskazania ograniczeń użytkowania dotyczących określenia wymagań w zakresie wentylacji.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności . Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.