Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 8/2020


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5366
Data wpisu:
2020-08-14
Nazwa:
Płyty styropianowe Fasada
Model:
040 EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100
Opis:
Płyty styropianowe Fasada 040 EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, nieprawidłową księgę jakości Zakładowej Kontroli Produkcji oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6901443044603
Nr identyfikacyjny:
5370
Data wpisu:
2020-08-14
Nazwa:
Powerbank Huawei
Model:
AP007
Opis:
Powerbank, marki: Huawei, model: AP007, kod EAN: 6901443044603
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 397) z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338), w związku z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954)oraz art. 104 § 1 i art. 268a ust
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6935364081393
Nr identyfikacyjny:
5371
Data wpisu:
2020-08-17
Nazwa:
Zestaw transmiterów PLC TP-Link AV1300 Wi-Fi
Model:
TL-WPA8630 KIT (EU) V2.1
Opis:
Zestaw transmiterów PLC TP-Link AV1300 Wi-Fi, nr modelu: TL-WPA8630 KIT (EU) V2.1
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2388) z uwagi na wytwarzanie przez wyrób nadmiernego zaburzenia elektromagnetycznego.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6935364094027
Nr identyfikacyjny:
5372
Data wpisu:
2020-08-17
Nazwa:
Zestaw transmiterów PLC TP-Link AV1300 Gigabit
Model:
TL-PA8010 KIT (EU) V.2.0
Opis:
Zestaw transmiterów PLC TP-Link AV1300 Gigabit, nr modelu: TL-PA8010 KIT (EU) V.2.0
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2388) z uwagi na wytwarzanie przez wyrób nadmiernego zaburzenia elektromagnetycznego.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników