Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 7/2020


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7460801007319
Nr identyfikacyjny:
5364
Data wpisu:
2020-07-02
Nazwa:
Karabin
Model:
3899-7B
Opis:
Zestaw policyjny złożony z karabinu, będącego zabawką pociskową ze zmagazynowaną energią (nie jest w stanie wystrzelić innych pocisków niż dostarczone razem z zabawką), 3 pocisków w postaci strzałek z przyssawkami z gumopodobnego tworzywa sztucznego, imitacji kajdanek oraz maski, którą wykonano z niezbyt sztywnego tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Urazy mięśni, Udławienie, Uszkodzenie wzroku, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816) w związku z ppkt 1.12 i ppkt 1.4.2 załącznika nr 1 „Wymagania dla zabawek” pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia oraz § 5 ust. 7 rozporządzenia, z uwagi na przekroczoną maksymalną energię kinetyczną dla pocisków, oddzielenie się od pocisków przyssawek oraz nieprawidłowe ostrzeżenia.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.