Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 6/2020


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5363
Data wpisu:
2020-06-25
Nazwa:
Specjalistyczna zaprawa klejąca Powerbeton ZK23/RT
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Specjalistyczna zaprawa klejąca Powerbeton ZK23/RT w workach po 15kg, w ilości 23 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie trwałości w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego.Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu, a Rytm Trade Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.