Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 5/2020


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5361
Data wpisu:
2020-05-12
Nazwa:
Kocioł grzewczy centralnego ogrzewania typu Michał
Model:
moc do 50kW
Opis:
Kocioł grzewczy centralnego ogrzewania typu Michał o mocy do 50kW wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym "KUGA" s.c. Wawok Krzysztof, Wawok Anna, ul. Łączna 59, Żywiec
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na brak deklaracji właściwości użytkowych, informacji towarzyszącej oznakowaniu CE, wzoru tablicy znamionowej, dokumentów dotyczących zakupu komponentów do produkcji, dokumentów dotyczących dalszego przekazywania wyrobów budowlanych, dokumentów dotyczących zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i badań oraz dodatkowych informacji dotyczacych wyrobu budowlanego (m.in. instrukcje obsługi i montażu).Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5362
Data wpisu:
2020-05-12
Nazwa:
Kocioł grzewczy centralnego ogrzewania typu Michał
Model:
nominalna moc cieplna do 50kW
Opis:
Kocioł grzewczy centralnego ogrzewania z ręcznym podawaniem paliwa do spalania węgla kamiennego typu Michał o nominalnej mocy cieplnej do 50kW wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym Jastef Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 7, Rybnik
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na brak deklaracji właściwości użytkowych, informacji towarzyszącej oznakowaniu CE, wzoru tablicy znamionowej, dokumentów dotyczących zakupu komponentów do produkcji, dokumentów dotyczących dalszego przekazywania wyrobów budowlanych, dokumentów dotyczących zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i badań oraz dodatkowych informacji dotyczacych wyrobu budowlanego (m.in. instrukcje obsługi i montażu).Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.