Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 4/2020


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5357
Data wpisu:
2020-04-07
Nazwa:
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego PENOPLEX R FUNDAMENT EURO
Model:
XPS-EN 13164-T2-CS(10/Y0 300-CC/2/1,9/10)133-DS(70,90)-DLT(2
Opis:
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego PENOPLEX R FUNDAMENT EURO XPS-EN 13164-T2-CS(10/Y0 300-CC/2/1,9/10)133-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 o wymiarach 1185x585x50mm
Kraj wytworzenia produktu:
Rosja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na na ściskanie.Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5358
Data wpisu:
2020-04-09
Nazwa:
Cement portlandzki
Model:
EXTRA CEM I 42,5R
Opis:
Cement portlandzki EXTRA CEM I 42,5R w ilości 20 worków po 25kg
Kraj wytworzenia produktu:
Litwa
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie składu i składników.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5360
Data wpisu:
2020-04-09
Nazwa:
Płyty styropianowe (PS-E)
Model:
EPS 100-038
Opis:
Płyty styropianowe (PS-E) EPS 100-038 grubość 50mm, krawędzie proste, data produkcji 29.01.2019 r. w ilości 10 opakowań po 0,3m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie naprężenia ściskającego.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano PO-STYR s.c. wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano IPB Sp. z o.o. jego dalszego udostępniania. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5359
Data wpisu:
2020-04-09
Nazwa:
Okno (drzwi balkonowe) jednoskrzydłowe z profili PCV
Model:
(kolor biały) w systemie Kommerling 76 AD
Opis:
Okno (drzwi balkonowe) jednoskrzydłowe z profili PCV (kolor biały) w systemie Kommerling 76 AD wprowadzane do obrotu od 01.01.2017 r. do 26.09.2019 r.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE.Na podstawie art. 31 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.