Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2020


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5350
Data wpisu:
2020-03-05
Nazwa:
STAINER K Klej cementowy
Model:
Typ C1T
Opis:
STAINER K Klej cementowy Typu C1T w ilości 1 szt. (25 kg)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłowe deklaracje właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie trwałości w warunkach działania wody/wilgoci oraz trwałości w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), AS-BUD Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania, a Stainer Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907803937289
Nr identyfikacyjny:
5354
Data wpisu:
2020-03-09
Nazwa:
Huśtawka fotelik duży
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Wisząca huśtawka wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego. Wyrób składa się z siedziska z oparciem tworzącym jednolitą plastikową formę z zaokrąglonymi krawędziami, które wiszą na dwóch plecionych linach z włókna syntetycznego. Końcówki lin przewleczono przez otwory usytuowane z czterech rogach plastikowej formy oraz zabezpieczono plastikowymi kształtkami zaciśniętymi na zakończeniach lin.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Złamanie kończyny, Wypadnięcie/spadnięcie człowieka, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Urazy mięśni, Uduszenie, Zwichnięcie kończyny, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1816), w związku z ppkt 1.1 i ppkt 1.15 Załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK pkt 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na odłączenie się w trakcie badania linek mocujących od siedziska oraz zastosowanie niewłaściwego systemu montażu, a także występowanie otworów stwarzających ryzyko uwięźnięcia głowy i szyi dziecka.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5356
Data wpisu:
2020-03-20
Nazwa:
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
Model:
LEMBIT SUPER P-PYE 250 S40 SBS
Opis:
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE 250 S40 SBS w ilości 484 m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie giętkości w niskiej temperaturze.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), nakazano PP-H LEMAR sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a 3W Dystrybucja Budowlana S.A. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.