Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 1/2020


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5344
Data wpisu:
2020-01-03
Nazwa:
Okno dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi z profili PCV
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Okno dwuskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi z profili PCV (kolor złoty dąb) w systemie Kommerling 76 AD wprowadzane do obrotu od 01.01.2017 r. do 26.09.2019 r.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
59032057602265
Nr identyfikacyjny:
5347
Data wpisu:
2020-01-24
Nazwa:
Piecyk gazowy DURATERM
Model:
DR100
Opis:
Piecyk gazowy DURATERM, model DR100, kod EAN 59032057602265
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Poparzenie, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań 1.5 lit. c w związku z pkt 1.6.3 oraz pkt 3.6.3Załącznika I Zasadnicze wymagania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), z uwagi na przekroczenie temperatury na powierzchni zewnętrznych części urządzenia oraz brak wskazania na opakowaniu wyrobu ograniczeń użytkowania, w szczególności dotyczących zainstalowania urządzenia wyłącznie w miejscach z odpowiednią wentylacją., Wyrób nie spełnia wymagań art. 40 ust. 1 lit. d) w związku z art. 17 ust. 3 rozporządzenia, ze względu na nieumieszczenie za oznakowaniem CE, numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej biorącej udział w etapie kontroli produkcji urządzenia oraz art. 40 ust. 1 lit. e) rozporządzenia w związku z art. 15 ust. 1 rozporządzenia i pkt 2.4.2 Załącznika III do rozporządzenia, ze względu na brak deklaracji zgodności UE sporządzonej przez producenta.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zakazał jego udostępniania i nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.