Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 10/2019


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5413050048123
Nr identyfikacyjny:
5330
Data wpisu:
2019-10-21
Nazwa:
Huśtawka siedzisko dziecięce TRIX
Model:
„Trix baby seat”
Opis:
Huśtawka dla dzieci w różnym wieku, w zależności od zastosowanych przez konsumenta do montażu elementów będących w zestawie. W skład zestawu wchodzi siedzisko ze zmontowanym na stałe zestawem lin i łączników z tworzywa sztucznego i metalu, oparcie z tworzywa sztucznego z jednopunktowym pasem bezpieczeństwa i przegroda zabezpieczająca przed wypadnięciem.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Naderwanie ścięgien, Złamanie kończyny, Uszkodzenie oka, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Urazy mięśni, Zwichnięcie kończyny, "Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r. poz. 1730 z późn. zm.) oraz ppkt 1.1 Załącznika nr 1 „Wymagania dla zabawek” pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na niedozwolony sposób montażu węzłów przy zabawce, co stwarza ryzyko urazu lub obrażeń fizycznych w przypadku ich rozwiązania w trakcie użytkowania zabawki.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6920171110053
Nr identyfikacyjny:
5333
Data wpisu:
2019-10-30
Nazwa:
Maskotka
Model:
Shimmer
Opis:
Maskotka Shimmer przedstawia postać z filmu animowanego dla dzieci „Shimmer i Shine”, wykonana jest z różnych kolorowych tkanin z miękkim wypełnieniem. Oczy, usta i nos są wyszyte. Na czole postaci jest przyklejona ozdoba imitująca drogocenny kamień w kolorze zielonym.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z uwagi na obecność małego elementu (kryształek) stwarzającego ryzyko udławienia lub uduszenia się dziecka., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak na wyrobie nazwy i danych adresowych importera oraz producenta.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5906453131450
Nr identyfikacyjny:
5351
Data wpisu:
2019-10-21
Nazwa:
Głośnik z bluetooth marki Media-Tech
Model:
MT3145
Opis:
Głośnik z bluetooth marki Media-Tech, model: MT3145
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 544 ze zm.), w związku z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.) oraz art. 104 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.