Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 9/2019


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5301
Data wpisu:
2019-09-04
Nazwa:
Papa Icopal Baza PYE
Model:
PV250 S 4.0s Szybki Profil SBS
Opis:
Papa Icopal Baza PYE PV250 S 4.0s Szybki Profil SBS w ilości 10 rolek i 5 m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wodoszczelności, właściwości mechanicznych przy rozciąganiu oraz giętkości.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), nakazano Icopal sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Kenpol Holding sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5306
Data wpisu:
2019-09-12
Nazwa:
Grzejnik łazienkowy stalowy CL
Model:
typ CL72/50
Opis:
Grzejnik łazienkowy stalowy CL typ CL72/50
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na niekompletną dokumentację techniczną.Na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5329
Data wpisu:
2019-09-26
Nazwa:
Klej do płytek ŚMIG
Model:
F-60 Premium
Opis:
Klej do płytek ŚMIG F-60 Premium w ilości 8 szt. (opakowanie 5kg)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie trwałości złącza - wytrzymałości po starzeniu termicznym.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Omega Handel Sp. z o.o. Sp.k. zakazano dalszego udostępniania, a MEGARON S.A. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5328
Data wpisu:
2019-09-26
Nazwa:
Płyty styropianowe - Podłoga Super o gr. 100mm EPS-EN 13163-
Model:
T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Opis:
Płyty styropianowe - Podłoga Super EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5, o gr. 100mm
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE, a także niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 i 105 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6821129201673
Nr identyfikacyjny:
5302
Data wpisu:
2019-09-04
Nazwa:
Lalka "The Mini Mermaids"
Model:
Item No: 301B, No. BN301
Opis:
Komplet dwóch lalek syrenek typu Barbie wielkości ok. 10 i 30 cm. Głowy wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego, a pozostała część z twardego tworzywa sztucznego.Zamiast nóg lalki posiadają rybie ogony. Lalki mają długie włosy. Większa ma na plecach przełącznik, którego przestawienie powoduje świecenie lampek znajdujących się w ogonie.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730 oraz z 2018 r. poz. 1520) oraz pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP)., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak słowa ,,Ostrzeżenie’’ poprzedzającego ostrzeżenie w formie symbolu graficznego ,,0-3’’, brak informacji o szczególnych zagrożeniach oraz brak nazwy i adresu producenta oraz nazwy i adresu importera.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zniszczenie go i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6912344586024
Nr identyfikacyjny:
5303
Data wpisu:
2019-09-04
Nazwa:
Lalka "Olaf's Frozen Adventure"
Model:
Item: 8602B, No. 8602
Opis:
Komplet dwóch lalek syrenek typu Barbie wielkości ok. 18 cm. Głowy wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego, a pozostała część z twardego tworzywa sztucznego. Lalki mają długie włosy, ubrane są w sukienki z materiału włókienniczego i buciki z tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730 oraz z 2018 r. poz. 1520) oraz pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP)., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na nieprawidłowe oznakowanie CE, brak słowa ,,Ostrzeżenie’’ poprzedzającego ostrzeżenie w formie symbolu graficznego ,,0-3’’, brak informacji o szczególnych zagrożeniach oraz brak nazwy i adresu producenta oraz nazwy i adresu importera.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zniszczenie go i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
69102356388067
Nr identyfikacyjny:
5304
Data wpisu:
2019-09-04
Nazwa:
Lalka "Olaf's Frozen Adventure"
Model:
Item: 3806, No. 3806
Opis:
Lalka wielkości ok. 10 cm. Głowa wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego, a pozostała część z twardego tworzywa sztucznego. Lalka ma długie włosy, ubrana jest w długą sukienkę z materiału włókienniczego i buciki z tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730 oraz z 2018 r. poz. 1520) oraz pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP)., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na nieprawidłowe oznakowanie CE, brak słowa ,,Ostrzeżenie’’ poprzedzającego ostrzeżenie w formie symbolu graficznego ,,0-3’’, brak informacji o szczególnych zagrożeniach oraz brak nazwy i adresu producenta oraz nazwy i adresu importera.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zniszczenie go i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
5305
Data wpisu:
2019-09-04
Nazwa:
Lalka AMY
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Lalka wielkości ok. 35 cm. Głowa wykonana z twardego tworzywa sztucznego. Lalka ma długie włosy, ubrana jest w krótką sukienkę z naszytymi ozdobami, kapelusz i buciki z materiału włókienniczego. W brzuchu moduł grający. Po jego odbezpieczeniu lalka gra melodię "Barbie girl", a jej uszy błyskają czerwonym światłem.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730 oraz z 2018 r. poz. 1520) oraz pkt 4.4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z uwagi na nieodpowiednie zabezpieczenie pojemnika na baterie i dostęp do nich, co stwarza ryzyko uduszenia.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zniszczenie go i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
4000953601770
Nr identyfikacyjny:
5307
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Deskorolka elektryczna samobalansująca SKYMASTER
Model:
„ELECTRIC SCOOTER WHEELS 6 DUAL SMART”
Opis:
Deskorolka elektryczna samobalansująca SKYMASTER „ELECTRIC SCOOTER WHEELS 6 DUAL SMART”, kod EAN 4000953601770
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 56 ust. 1 pkt 6 i § 58 ust. 2 lub ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.), z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie, instrukcję dołączoną do wyrobu i deklarację zgodności oraz niespełnianie zadeklarowanego w instrukcji użytkowania dołączonej do wyrobu stopnia szczelności IP54.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 1 ust. 1a pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
4000953600346
Nr identyfikacyjny:
5308
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Deskorolka elektryczna SKYMASTER
Model:
Wheels Offroad
Opis:
Deskorolka elektryczna SKYMASTER Wheels Offroad, kod EAN 4000953600346
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 56 ust. 1 pkt 6 i § 59 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.), z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie i brak deklaracji zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 1 ust. 1a pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
4000953600551
Nr identyfikacyjny:
5309
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Deskorolka elektryczna SKYMASTER
Model:
Wheels 11 Dual System
Opis:
Deskorolka elektryczna SKYMASTER Wheels Offroad, kod EAN 4000953600346
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 56 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.) oraz w pkt 1.3.4 i 1.3.7 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie i brak deklaracji zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 1 ust. 1a pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662917646662
Nr identyfikacyjny:
5316
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Lalka
Model:
item no: 639-6B44666
Opis:
Lalka w łatwo zdejmowalnym ubraniu, włosy zaplecione w 4 warkoczyki zakończone gumkami recepturkami i kokardami
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z ograniczeniem wiekowym 0-3 i instrukcji użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
1180311010635
Nr identyfikacyjny:
5317
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Zabawka pociskowa
Model:
item no: 311-4C01063
Opis:
Zestaw złożony z rewolweru z kolbą karabinową oraz woreczka z pociskami (kuleczkami)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z ograniczeniem wiekowym 0-3 i instrukcji użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662912064683
Nr identyfikacyjny:
5318
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Układanka Metal models
Model:
ITEM 1503-A6468
Opis:
Układanka Metal models
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Nie dotyczy, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak ostrzeżeń zwracających uwagę na zagrożenie i ryzyko urazu, związane z użytkowaniem zabawki, oraz na sposoby uniknięcia takiego zagrożenia i ryzyka, sporządzonych w języku polskim.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662917530299
Nr identyfikacyjny:
5319
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Lampka z dwoma źródłami światła
Model:
ITEM NO 566 OB3029
Opis:
Lampka z dwoma źródłami światła
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Nie dotyczy, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak napięcia znamionowego w Voltach, częstotliwości znamionowej prądu w Hercach, maksymalnej mocy źródła światła, typu oprawy do mocowania źródła światła, klasy ochronności.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2566297856860
Nr identyfikacyjny:
5320
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Lampa zapachowa
Model:
ITEM NO866-OB.5686
Opis:
Lampa zapachowa
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak napięcia znamionowego w Voltach, częstotliwości znamionowej prądu w Hercach, maksymalnej mocy źródła światła, typu oprawy do mocowania źródła światła, klasy ochronności oraz instrukcji użytkowania sporządzonej w języku polskim.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662917646679
Nr identyfikacyjny:
5321
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Lalka
Model:
item no.: 636-9B4667
Opis:
Lalka bobas ubrana we wdzianko z kapturem w kolorze intensywnego różu, na baterie
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak instrukcji użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662912050853
Nr identyfikacyjny:
5322
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Lalka
Model:
item no.: 1110-A5085
Opis:
Lalka - brelok w ozdobnej sukience i butach, na głowie kokarda.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z ograniczeniem wiekowym 0-3.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
1566297903725
Nr identyfikacyjny:
5323
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Zabawka pociskowa
Model:
item no: 932-7T0372 No. 662
Opis:
Zestaw składający się z pistoletu, 2 tekturowych figurek zombie, 1 tarczy do strzelania i 6 pocisków z przyssawkami
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z ograniczeniem wiekowym 0-3 i instrukcji użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
1180311010642
Nr identyfikacyjny:
5324
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Zabawka pociskowa
Model:
item no: 314-4C01064
Opis:
Zestaw złożony z rewolweru z kolbą karabinową i imitacją celownika optycznego oraz woreczka z pociskami (kuleczkami)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z ograniczeniem wiekowym 0-3 i instrukcji użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2566297983061
Nr identyfikacyjny:
5325
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Lampa stołowa
Model:
ITEM NO: 952-5B8306
Opis:
Podstawa w kształcie pękniętego jaja z ceramiki w różnych kolorach, na spodzie tworzywo antypoślizgowe, abażur pokryty tkaniną w różnych kolorach
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak napięcia znamionowego w Voltach, mocy znamionowej w Watach, typu oprawy do mocowania źródła światła, częstotliwości znamionowej prądu w Hercach, klasy ochronności, maksymalnej mocy źródła światła.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2566297857010
Nr identyfikacyjny:
5326
Data wpisu:
2019-09-18
Nazwa:
Lampa LED „PVC WOOD-PLASTICS LAMP”
Model:
GB7000.10-2013, ITEM NO 843-5B5701
Opis:
Korpus z tworzywa sztucznego w kształcie prostopadłościanu, w jego ścianach otwory dekoracyjne, wewnątrz źródło światła.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak napięcia znamionowego w Voltach, mocy znamionowej w Watach, częstotliwości znamionowej prądu w Hercach, klasy ochronności.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności formalnych lub wycofanie z obrotu wyrobów.