Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 8/2019


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5903089909996
Nr identyfikacyjny:
5293
Data wpisu:
2019-08-09
Nazwa:
Lampa dyskotekowa Disco LED Lamp marki Manta
Model:
DLB003 EMERALD
Opis:
Lampa dyskotekowa Disco LED Lamp marki Manta, model: DLB003 EMERALD
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podst. art. 84 ust.2 pkt 2 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), art.11 ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338), w zw. z art. 199 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) i art. 104 § 1 i 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
790069414992
Nr identyfikacyjny:
5294
Data wpisu:
2019-08-09
Nazwa:
Transmiter sieciowy PLC D-Link
Model:
PowerLine AV21000HD Gigabit Passthrough Starter Kit DHP-P601
Opis:
Transmiter sieciowy PLC (PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Starter Kit) marki D-Link, składający się z dwóch urządzeń oznaczonych modelem: DHP-P600AV, stanowiących zestaw oznaczony jako model DHP-P601AV/E
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.), z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podst. art. 84 ust.2 pkt 2 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), art.11 ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338), w zw. z art. 199 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) i art. 104 § 1 i 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5295
Data wpisu:
2019-08-12
Nazwa:
Lampki choinkowe
Model:
LED 100, Art. no. RS-1011
Opis:
Lampki choinkowe z niewymiennymi lampkami LED wyposażone w kontroler oraz wtyczkę umożliwiającą podłączenie dodatkowego zestawu lampek choinkowych. Na opakowaniach ww. lampek choinkowych podano m.in. następujące informacje: „zewnętrzne/wewnętrzne”, IP44 oraz na programatorach umieszczono m.in.: IP44.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie przewodu o nieodpowiedniej długości, niespełnianie wymagań dla opraw sklasyfikowanych wg stopnia ochrony IP44 oraz występowanie bezpośredniego dostępu do części czynnych., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak na wyrobie lub na jego opakowaniu lub na etykiecie nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada i adresu producenta bądź importera.Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5296
Data wpisu:
2019-08-12
Nazwa:
Lampki choinkowe
Model:
LED 100, Art. no. GS-111
Opis:
Lampki choinkowe z niewymiennymi lampkami LED wyposażone w kontroler oraz wtyczkę umożliwiającą podłączenie dodatkowego zestawu lampek choinkowych. Na opakowaniach ww. lampek choinkowych podano m.in. następujące informacje: „zewnętrzne/wewnętrzne”, IP44 oraz na programatorach umieszczono m.in.: IP44.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie przewodu o nieodpowiedniej długości, niespełnianie wymagań dla opraw sklasyfikowanych wg stopnia ochrony IP44 oraz występowanie bezpośredniego dostępu do części czynnych., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak na wyrobie lub na jego opakowaniu lub na etykiecie nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada i adresu producenta bądź importera.Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900638188
Nr identyfikacyjny:
5297
Data wpisu:
2019-08-12
Nazwa:
Lampki choinkowe
Model:
LED 100, DL-007
Opis:
Lampki choinkowe z niewymiennymi lampkami LED wyposażone w kontroler oraz wtyczkę umożliwiającą podłączenie dodatkowego zestawu lampek choinkowych. Na opakowaniach ww. lampek choinkowych podano m.in. następujące informacje: „zewnętrzne/wewnętrzne”, IP44 oraz na programatorach umieszczono m.in.: IP44.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie przewodu o nieodpowiedniej długości, niespełnianie wymagań dla opraw sklasyfikowanych wg stopnia ochrony IP44 oraz występowanie bezpośredniego dostępu do części czynnych., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak na wyrobie lub na jego opakowaniu lub na etykiecie nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada i adresu producenta bądź importera oraz niedołączenie informacji mówiącej o tym, że źródła światła w wyrobach są niewymienialne.Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900955459029
Nr identyfikacyjny:
5298
Data wpisu:
2019-08-12
Nazwa:
Lampki choinkowe
Model:
LED 200L
Opis:
Lampki choinkowe z niewymiennymi lampkami LED wyposażone w kontroler oraz wtyczkę umożliwiającą podłączenie dodatkowego zestawu lampek choinkowych. Na opakowaniach ww. lampek choinkowych podano m.in. następujące informacje: „zewnętrzne/wewnętrzne”, IP44 oraz na programatorach umieszczono m.in.: IP44.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie przewodu o nieodpowiedniej długości, niespełnianie wymagań dla opraw sklasyfikowanych wg stopnia ochrony IP44 oraz występowanie bezpośredniego dostępu do części czynnych., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak na wyrobie lub na jego opakowaniu lub na etykiecie nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada i adresu producenta bądź importera oraz niedołączenie informacji mówiącej o tym, że źródła światła w wyrobach są niewymienialne.Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6903157483815
Nr identyfikacyjny:
5299
Data wpisu:
2019-08-12
Nazwa:
Lampki choinkowe
Model:
LED 100, DL-002
Opis:
Lampki choinkowe z niewymiennymi lampkami LED wyposażone w kontroler oraz wtyczkę umożliwiającą podłączenie dodatkowego zestawu lampek choinkowych. Na opakowaniach ww. lampek choinkowych podano m.in. następujące informacje: „zewnętrzne/wewnętrzne”, IP44 oraz na programatorach umieszczono m.in.: IP44.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie przewodu o nieodpowiedniej długości, niespełnianie wymagań dla opraw sklasyfikowanych wg stopnia ochrony IP44 oraz występowanie bezpośredniego dostępu do części czynnych., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak na wyrobie lub na jego opakowaniu lub na etykiecie nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada i adresu producenta bądź importera oraz niedołączenie informacji mówiącej o tym, że źródła światła w wyrobach są niewymienialne.Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5300
Data wpisu:
2019-08-12
Nazwa:
Lampki choinkowe
Model:
LED, 300 Ligths, Art. NO. GS-113
Opis:
Lampki choinkowe z niewymiennymi lampkami LED wyposażone w kontroler oraz wtyczkę umożliwiającą podłączenie dodatkowego zestawu lampek choinkowych. Na opakowaniach ww. lampek choinkowych podano m.in. następujące informacje: „zewnętrzne/wewnętrzne”, IP44 oraz na programatorach umieszczono m.in.: IP44.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie przewodu o nieodpowiedniej długości, niespełnianie wymagań dla opraw sklasyfikowanych wg stopnia ochrony IP44 oraz występowanie bezpośredniego dostępu do części czynnych., Naruszenie obowiązków określonych w art. 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), ze względu na brak na wyrobie lub na jego opakowaniu lub na etykiecie nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada i adresu producenta bądź importera.Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.