Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 7/2019


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5282
Data wpisu:
2019-07-10
Nazwa:
zaprawa cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów
Model:
ZMC-cM7
Opis:
zaprawa cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów ZMC-cM7 w ilości 22 sztuk
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i absorpcji wody.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano Mobilny Market dalszego udostępniania wyrobu, a IZOLBEX nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5413247091611
Nr identyfikacyjny:
5284
Data wpisu:
2019-07-10
Nazwa:
flet plastikowy
Model:
item No. LG9161, LOT NUMBER 205AO1770
Opis:
Instrument muzyczny – flet sopranowy o długości 30 cm, wykonany z twardego tworzywa sztucznego. Zbudowany jest z komory rezonacyjnej z nawierconymi otworami o barokowym układzie oraz odłączalnego dwuczęściowego ustnika składającego się z części wewnętrznej i zewnętrznej.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. poz. 1730) w związku z ppkt 1.4.2 i ppkt 1.4.3. załącznika nr 1 „Wymagania dla zabawek” pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia oraz § 5 ust. 3 w związku z ppkt 7.2.1 i § 5 ust. 7 rozporządzenia, z uwagi na obecność dwóch demontowanych części ustnika, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka oraz brak słowa „Ostrzeżenie” przed symbolem graficznym (0-3) i brak krótkiego opisu zagrożeń związanych z ograniczeniem dotyczącym wieku dziecka.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zakazał jego udostępniania oraz nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5285
Data wpisu:
2019-07-10
Nazwa:
BETONFIX posadzka betonowa
Model:
M-15
Opis:
BETONFIX posadzka betonowa M-15 w workach po 25kg, w ilości 229 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i na ściskanie.Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zakazano Bricoman Polska dalszego udostępniania wyrobu, a KREISEL - Technika Budowlana nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662917638018
Nr identyfikacyjny:
5286
Data wpisu:
2019-07-18
Nazwa:
Lampka na biurko
Model:
ITEM NO: 642-0B3801, MT-206
Opis:
Oprawa oświetleniowa w opakowaniu kartonowym, wykonana w II klasie ochronności elektrycznej. Podstawa oprawy, oprawa lampy moraz elastyczny łącznik wykonane z tworzywa sztucznego
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie nieodpowiedniej wtyczki sieciowej., Brak bezpośrednio na wyrobie oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2566297863080
Nr identyfikacyjny:
5287
Data wpisu:
2019-07-18
Nazwa:
Lampka na biurko
Model:
ITEM NO: 849-5B6308
Opis:
Oprawa oświetleniowa w opakowaniu kartonowym, wykonana w II klasie ochronności elektrycznej. Podstawa oprawy, oprawa lampy moraz elastyczny łącznik wykonane z metalu
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i ust. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zastosowanie nieodpowiedniej wtyczki sieciowej., Brak bezpośrednio na wyrobie oznakowania CE oraz informacji identyfikujących wyrób.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
5288
Data wpisu:
2019-07-19
Nazwa:
Maskotka - małpka
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Zabawka bez opakowania. Maskotka kształtem przypominająca małpę, wykonana z materiału włókienniczego o miękkim wypełnieniu w różnych kolorach. Wewnątrz części zabawek wyczuwalny dotykiem moduł grający w kształcie małego pudełeczka, który po naciśnięciu emituje głos małpy. Na dłoniach zabawki znajdują się naszyte rzepy, umożliwiające połączenie dłoni.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730 ze zm.) oraz pkt 1.4.2., 1.4.3. Załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do rozporządzenia, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania małych elementów (od zabawki odłączyły się oczy oraz nosek)., Brak oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, 5 i 6 w zw. z art. 84 ust. 5 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338) oraz art. 11 ustawy z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i jego zniszczenie oraz nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5290
Data wpisu:
2019-07-30
Nazwa:
grzejniki stalowe Dekor RoMar
Model:
wymiary 1600/600
Opis:
grzejniki stalowe Dekor RoMar o wymiarach 1600/600 w ilości 1 szt
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE oraz nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano JW. Nowik s.j. udostępniania wyrobu i nakazano RO-MAR wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5291
Data wpisu:
2019-07-30
Nazwa:
grzejniki stalowe łazienkowe RoMar
Model:
wymiary 1200/400
Opis:
grzejniki stalowe łazienkowe RoMar o wymiarach 1200/400 w ilości 2 szt
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE oraz nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano JW. Nowik s.j. udostępniania wyrobu i nakazano RO-MAR wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5292
Data wpisu:
2019-07-30
Nazwa:
grzejniki stalowe łazienkowe RoMar
Model:
wymiary 1100/400
Opis:
grzejniki stalowe łazienkowe RoMar o wymiarach 1100/400 w ilości 2 szt
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE oraz nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano JW. Nowik s.j. udostępniania wyrobu i nakazano RO-MAR wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.