Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 5/2019


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
4712900084467
Nr identyfikacyjny:
4266
Data wpisu:
2019-05-20
Nazwa:
Transmiter sieciowy PLC (Wireless-AC1200 WiFi Powerline)ASUS
Model:
PL-AC56
Opis:
Transmiter sieciowy PLC (Wireless-AC1200 WiFi Powerline) ASUS, model: PL-AC56, stanowiący zestaw dwóch urządzeń: Wireless-AC1200 WiFi Powerline: model: PL-AC56 oraz HomePlug AV 1200Mbps Powerline Adapter: model: PL-E56P
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Transmiter sieciowy PLC (Wireless-AC1200 WiFi Powerline) ASUS, model: PL-AC56, stanowiący zestaw dwóch urządzeń: Wireless-AC1200 WiFi Powerline: model: PL-AC56 oraz HomePlug AV 1200Mbps Powerline Adapter: model: PL-E56PNa podst. art. 84. 2. 2 w zw. z art. 58.3.3 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544, SOZ), art. 11 ustawy z 15.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy SOZ (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338), w zw. z art. 199. 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) oraz art. 104 § 1 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5906764720442
Nr identyfikacyjny:
5266
Data wpisu:
2019-05-27
Nazwa:
Huśtawka drewniana Deska
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Huśtwaka wisząca, siedzisko o wymiarach ok. 440mm x 215mm wykonane z drewnianych listewek zawieszonych na dwóch linach plecionych z włókna syntetycznego. Cztery podłużne listewki siedziska połączono z dwiema poprzecznymi listewkami za pomocą metalowych wkrętów.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Złamanie kończyny, Wypadnięcie/spadnięcie człowieka, Urazy wewnętrzne ciała człowieka, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Urazy mięśni, Zwichnięcie kończyny, Zabawka nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz pkt 1.1., pkt 1.15. Załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do rozporządzenia, z uwagi na zaniżoną średnicę lin, zastosowanie nieprawidłowych węzłów i brak informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5271
Data wpisu:
2019-05-30
Nazwa:
Płyty styropianowe perymetryczne Styrhydro P100 EPS EN13163
Model:
T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100-BS125-DS(N)2-DS(70,90)1DLT(1)5-WL
Opis:
Płyty styropianowe perymetryczne Styrhydro P100 EPS EN13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100-BS125-DS(N)2-DS(70,90)1DLT(1)5-WL(T)5 GR 100mm w ilości 69 opakowań
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), zakazano obrotu wyrobem. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.