Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2019


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067603130
Nr identyfikacyjny:
4250
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Kompresor powietrza
Model:
BP-4420
Opis:
Kompresor powietrza BP-4420
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6 i § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak informacji o zastosowanej procedurze oceny zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
590206603123
Nr identyfikacyjny:
4251
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Kompresor powietrza
Model:
BP-4426
Opis:
Kompresor powietrza BP-4426
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6 i § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak informacji o zastosowanej procedurze oceny zgodności i sprawozdania technicznego z pomiarów hałasu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067613559
Nr identyfikacyjny:
4252
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Agregat prądotwórczy
Model:
BP-5032
Opis:
Agregat prądotwórczy BP-5032
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067603246
Nr identyfikacyjny:
4253
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Kompresor powietrza
Model:
BP-4439
Opis:
Kompresor powietrza BP-4439
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6 i § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak informacji o zastosowanej procedurze oceny zgodności i sprawozdania technicznego z pomiarów hałasu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067607183
Nr identyfikacyjny:
4254
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Agregat prądotwórczy
Model:
BP-5039
Opis:
Agregat prądotwórczy BP-5039
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067611401
Nr identyfikacyjny:
4255
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Młot wyburzeniowy
Model:
BP-5248
Opis:
Młot wyburzeniowy BP-5248
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6, 7 i 8 oraz art. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak informacji o zastosowanej procedurze oceny zgodności i sprawozdania technicznego z pomiarów hałasu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067605080
Nr identyfikacyjny:
4256
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Spalinowa piła łańcuchowa
Model:
BP-8301
Opis:
Spalinowa piła łańcuchowa BP-8301
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 oraz art. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak informacji o zastosowanej procedurze oceny zgodności i sprawozdania technicznego z pomiarów hałasu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067608180
Nr identyfikacyjny:
4257
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Nożyce spalinowe
Model:
BP-8480
Opis:
Nożyce spalinowe BP-8480
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6 i 7 oraz art. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak informacji o zastosowanej procedurze oceny zgodności i sprawozdania technicznego z pomiarów hałasu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067602423
Nr identyfikacyjny:
4258
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Elektryczna dmuchawa/odkurzacz do liści
Model:
BP-8470
Opis:
Elektryczna dmuchawa/odkurzacz do liści BP-8470
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 oraz art. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak informacji o zastosowanej procedurze oceny zgodności i sprawozdania technicznego z pomiarów hałasu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067608173
Nr identyfikacyjny:
4259
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Kosa spalinowa
Model:
BP-8654B
Opis:
Kosa spalinowa BP-8654B
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6 i 8 oraz art. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak informacji o zastosowanej procedurze oceny zgodności i sprawozdania technicznego z pomiarów hałasu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902067661024
Nr identyfikacyjny:
4260
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Myjka ciśnieniowa
Model:
BP-7887
Opis:
Myjka ciśnieniowa BP-7887
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 2 pkt 4, 5, 6 i 7 oraz art. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak informacji o zastosowanej procedurze oceny zgodności i sprawozdania technicznego z pomiarów hałasu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
4249
Data wpisu:
2019-03-21
Nazwa:
Deska podłogowa tarasowa
Model:
28x145mm dł. 5,40m
Opis:
Deska podłogowa tarasowa 28x145mm dł. 5,40m, wykonana z drewna świerkowego, dwustronnie ryflowana, w ilości 65,77m2
Kraj wytworzenia produktu:
Estonia
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano obrotu wyrobem. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
4238
Data wpisu:
2019-03-18
Nazwa:
Płyty styropianowe EPS 040 Fasada gr. 50mm
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Płyty styropianowe EPS 040 Fasada gr. 50mm w ilości 1 sztuki (1 opakowanie - 0,3m3)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na niezgodność deklarowanych właściwości użytkowych w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz wytrzymałości na zginanie i rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano Genderka Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a ACAN zakazano dalszego przekazywania wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662917419754
Nr identyfikacyjny:
4239
Data wpisu:
2019-03-18
Nazwa:
oprawa oświetleniowa przenośna z abażurem
Model:
item No.: 487-0B1975
Opis:
Oprawa przenośna o wysokości ok. 23 cm i szerokości 12 cm, składająca się z podstawy w kolorze biało – srebrnym oraz szklanego abażura w kolorach biało – różowo – fioletowym, o średnicy ok. 14 cm i wysokości ok. 13 cm. Abażur miał kształt kwiatu tulipana. Lampka uruchamiana była na dotyk i posiadała trzy tryby świecenia. Po jej włączaniu w podstawie pojawiały się efekty świetlne.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo jego użytkowania oraz brak instrukcji użytkowania, ponadto na wyrobie nie umieszczono oznakowania CE.Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 oraz z 2018 r., poz. 650) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2566297856983
Nr identyfikacyjny:
4240
Data wpisu:
2019-03-18
Nazwa:
oprawa oświetleniowa przenośna z abażurem
Model:
item No.: 887-0B5698
Opis:
Oprawa przenośna o wysokości ok. 24 cm i szerokości 11 cm, składająca się z podstawy w kolorze srebrnym oraz szklanego abażura w kolorach różowo – srebrnym, o średnicy ok. 14 cm i wysokości ok. 11 cm. Abażur miał kształt walca, w srodku którego znajdował się kwiat. Lampka uruchamiana była na dotyk i posiadała trzy tryby świecenia. Do wyrobu dołączony był szklany spodeczek o średnicy 10 cm, przeznaczony do nakładania na abażur i służący do aromaterapii.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 4 i § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie nieodpowiedniej odciążki, brak wzmocnionego przepustu z materiału izolacyjnego o gładko zaokrąglonych krawędziach, brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu elektrycznego, do wyrob nie dołączono instrukcji użytkowania, brak numeru typu, partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej identyfikację wyrobów, brak nazwiska lub nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu pocztowego, ponadto na wyrobie nie umieszczono oznakowania CE.Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 oraz z 2018 r., poz. 650) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662917646402
Nr identyfikacyjny:
4241
Data wpisu:
2019-03-18
Nazwa:
lampa z uchwytem klamerkowym
Model:
ITEM NO: 617-1B4640
Opis:
Oprawa nastawna przenośna z uchwytem klamerkowym o wysokości około 30cm. Uchwyt klamerkowy umożliwiający zamocowanie do podłoża, wykonany z tworzywa sztucznego. Metalowy klosz (w kolorach: zielonym, niebieskim, czarnym, białym bądź czerwonym), połączony z uchwytem klamerkowym nastawnym ramieniem wykonanym z wygiętego spiralnie metalu. Ruchome ramię umożliwia zmianę ustawienia wysokości oraz kąta nachylenia lampy. Na ramię oprawy nasunięto elastyczną, karbowaną osłonę z tworzywa.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego oraz instrukcji zawierającej informacje niezbędne do bezpiecznej eksploatacji i konserwacji sprzętu, a także brak odciążki zabezpieczającej przewód przed naprężeniem i skręceniem, konstrukcję umożliwiającą kontakt pomiędzy dostępnymi dla dotyku częściami metalowymi a izolacją podstawową oraz brak wyposażenia wlotów przewodów we wzmocnione przepusty z materiału izolacyjnego.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662917638001
Nr identyfikacyjny:
4242
Data wpisu:
2019-03-18
Nazwa:
Lampa
Model:
ITEM NO: 627-OB3800
Opis:
Oprawa nastawna przenośna o wysokości około 31 cm. Okrągła podstawa wykonana z tworzywa sztucznego (w kolorach: niebieskim, różowym i zielonym). Spód podstawy wykonano z tego samego tworzywa. Podstawę oprawy z metalowym kloszem łączy nastawne ramię wykonane z wygiętego spiralnie metalu. Ruchome ramię umożliwia zmianę ustawienia wysokości oraz kąta nachylenia lampy. Na ramię oprawy nasunięto elastyczną, karbowaną, tworzywową osłonę.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego oraz instrukcji zawierającej informacje niezbędne do bezpiecznej eksploatacji i konserwacji sprzętu, a także konstrukcję umożliwiającą kontakt pomiędzy dostępnymi dla dotyku częściami metalowymi a izolacją podstawową oraz brak wyposażenia wlotów przewodów we wzmocnione przepusty z materiału izolacyjnego.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5662917638032
Nr identyfikacyjny:
4243
Data wpisu:
2019-03-18
Nazwa:
Lampa
Model:
ITEM NO: 643-5B3803
Opis:
Oprawa nastawna przenośna z uchwytem klamerkowym o wysokości około 43 cm. Eliptyczna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego (w kolorach: niebieskim, różowym i zielonym). Spód podstawy wykonano z tego samego tworzywa. Podstawę oprawy z metalowym kloszem łączy nastawne ramię wykonane z wygiętego spiralnie metalu. Ruchome ramię umożliwia zmianę ustawienia wysokości oraz kąta nachylenia lampy. Na ramię oprawy nasunięto elastyczną, karbowaną, tworzywową osłonę.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego oraz instrukcji zawierającej informacje niezbędne do bezpiecznej eksploatacji i konserwacji sprzętu, a także brak odciążki zabezpieczającej przewód przed naprężeniem i skręceniem, konstrukcję umożliwiającą kontakt pomiędzy dostępnymi dla dotyku częściami metalowymi a izolacją podstawową oraz brak wyposażenia wlotów przewodów we wzmocnione przepusty z materiału izolacyjnego.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.