Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 9/2018


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247920323
Nr identyfikacyjny:
4184
Data wpisu:
2018-09-12
Nazwa:
lampka nocna do montowania w gniazdach sieciowych – kwiatek
Model:
art. dekoracyjny ref: 92032, QIAOLIAN 0,5W
Opis:
art. dekoracyjny ref: 92032, QIAOLIAN 0,5W, kod EAN 8787247920323 (lampka nocna do montowania w gniazdach sieciowych – kwiatek)
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych stwarzających ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz wystąpienia pożaru, brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania, a także brak oznakowania CE, danych adresowych producenta i importera oraz danych umożliwiających identyfikację wyrobu.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
4008021055005
Nr identyfikacyjny:
4185
Data wpisu:
2018-09-12
Nazwa:
lampa
Model:
item No: 140802105
Opis:
lampa item No: 140802105, kod EAN 4008021055005
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych stwarzających ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz wystąpienia pożaru i brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
4186
Data wpisu:
2018-09-12
Nazwa:
oprawa oświetleniowa nastawna przenośna
Model:
art. No. SC392
Opis:
art. No. SC392 (oprawa oświetleniowa nastawna przenośna)
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych stwarzających ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz wystąpienia pożaru, brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania, a także brak oznakowania CE, danych adresowych producenta i importera.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8008280024855
Nr identyfikacyjny:
4187
Data wpisu:
2018-09-12
Nazwa:
suszarka do włosów dla profesjonalistów SONAR
Model:
SN-7730, item No: 02485
Opis:
suszarka do włosów dla profesjonalistów SONAR SN-7730, item No: 02485, kod EAN 8008280024855
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych stwarzających ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz wystąpienia pożaru, brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania, a także brak oznakowania CE, danych adresowych producenta i importera.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8401501133044
Nr identyfikacyjny:
4188
Data wpisu:
2018-09-19
Nazwa:
lampki choinkowe LED
Model:
YS; 304B
Opis:
Lampki choinkowe z niewymiennymi 300 diodami LED. Wtyczkę do gniazda zasilającego dwubolcowa – bez uziemienia. Przewody w izolacji w kolorze zielonym. Na wtyczce: logo YS, 2.5A 250V, litery CE. Wyrób wyposażony w gniazdo do łączenia z inną girlandą. Na gnieździe: litery CE, znak B, 2.5/250V (w okręgu). Girlanda wyposażona była w kontroler zmiany trybu pracy, z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, z pojedynczym okrągłym przełącznikiem. Opisy na kontrolerze w j. angielskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1) i 4) oraz ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na dostęp do części pod napięciem i niewłaściwą do warunków izolację oraz z uwagi na dostanie się wody do sterownika lampek przy badaniu opraw bryzgoodpornych IPX4 (negatywny wynik próby wytrzymałości elektrycznej izolacji).Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8401501113077
Nr identyfikacyjny:
4189
Data wpisu:
2018-09-19
Nazwa:
lampki choinkowe LED
Model:
YS; 307W
Opis:
Lampki choinkowe z niewymiennymi 200 diodami LED. Wtyczkę do gniazda zasilającego dwubolcowa – bez uziemienia. Przewody w izolacji w kolorze zielonym. Na wtyczce: logo YS, 2.5A 250V, litery CE. Wyrób wyposażony w gniazdo do łączenia z inną girlandą. Na gnieździe: litery CE, znak B, 2.5/250V (w okręgu). Girlanda wyposażona była w kontroler zmiany trybu pracy, z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, z pojedynczym okrągłym przełącznikiem. Opisy na kontrolerze w j. angielskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1) i 4) oraz ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na dostęp do części pod napięciem i niewłaściwą do warunków izolację oraz z uwagi na dostanie się wody do sterownika lampek przy badaniu opraw bryzgoodpornych IPX4 (negatywny wynik próby wytrzymałości elektrycznej izolacji).Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8401501133068
Nr identyfikacyjny:
4190
Data wpisu:
2018-09-19
Nazwa:
lampki choinkowe LED
Model:
YS; 306ML (306WW)
Opis:
Lampki choinkowe z niewymiennymi 100 diodami LED. Wtyczkę do gniazda zasilającego dwubolcowa – bez uziemienia. Przewody w izolacji w kolorze zielonym. Na wtyczce: logo YS, 2.5A 250V, litery CE. Wyrób wyposażony w gniazdo do łączenia z inną girlandą. Na gnieździe: litery CE, znak B, 2.5/250V (w okręgu). Girlanda wyposażona była w kontroler zmiany trybu pracy, z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, z pojedynczym okrągłym przełącznikiem. Opisy na kontrolerze w j. angielskim.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1) i 4) oraz ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na dostęp do części pod napięciem i niewłaściwą do warunków izolację oraz z uwagi na dostanie się wody do sterownika lampek przy badaniu opraw bryzgoodpornych IPX4 (negatywny wynik próby wytrzymałości elektrycznej izolacji).Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
4191
Data wpisu:
2018-09-24
Nazwa:
iskrobezpieczne progowe mierniki rezystancji
Model:
HA-KA/ER2.1
Opis:
Iskrobezpieczne progowe mierniki rezystancji typu HA-KA/ER2.1 posiadające oznakowanie budowy przeciwwybuchowej I (M1) [Ex ia]. Obudowa z tworzywa sztucznego, przeznaczony jest do instalowania w osłonie ognioszczelnej.
Kraj wytworzenia produktu:
Niemcy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203 ), z uwagi na wykonanie wyrobów niezgodnie z dokumentacją certyfikacyjną.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2) i 6) w zw. z art.. 58 ust. 3 pkt 6) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398) i art.. 166 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149), Prezes WUG nakazał wycofanie wyrobu z użytku oraz powiadomić pisemnie użytkowników.