Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 8/2018


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
4181
Data wpisu:
2018-08-24
Nazwa:
Zaprawa murarska cementowo wapienna
Model:
ZM-cwM5
Opis:
Zaprawa murarska cementowo wapienna ZM-cwM5 w ilości 33 worki po 25kg
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie mrozoodporności.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), RAJMAN Marcin Rapcewicz Sp.j. zakazano dalszego udostępniania, a Izolbet Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
4176
Data wpisu:
2018-08-01
Nazwa:
Wkład kominkowy AQUARIO /O /16 /W
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Wkład kominkowy AQUARIO /O /16 /W wprowadzony do obrotu od 01.01.2016 r. do 01.02.2018 r.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na brak oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną w systemie trzecim, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5820160720588
Nr identyfikacyjny:
4179
Data wpisu:
2018-08-24
Nazwa:
lampa stołowa
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Korpus lampy z tworzywa sztucznego. Na końcu pionowego elementu korpusu znajduje się oprawa na żarówkę, z możliwością zamontowania na niej abażuru. Z podstawy lampy wyprowadzono przewód zasilający z włącznikiem i płaską nierozbieralną wtyczką sieciową. Bolce wtyczki izolowane na połowie długości od korpusu wtyczki. Lampa zapakowana w pudełko wykonane z tektury. Na opakowaniu umieszczono wizerunek lampy.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania na wyrobie, tj.: napięcia znamionowego w Voltach, symbolu opraw oświetleniowych II klasy, oznakowania maksymalnej mocy znamionowej, oznakowania częstotliwości znamionowej w Hz, oznaczenia typu oprawy, maksymalnej mocy źródła światła, a także brak oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5820160720618
Nr identyfikacyjny:
4180
Data wpisu:
2018-08-24
Nazwa:
lampa stołowa
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Korpus lampy z tworzywa sztucznego. Na końcu pionowego elementu korpusu znajduje się oprawa na żarówkę, z możliwością zamontowania na niej abażuru. Z podstawy lampy wyprowadzono przewód zasilający z włącznikiem i płaską nierozbieralną wtyczką sieciową. Bolce wtyczki izolowane na połowie długości od korpusu wtyczki. Lampa zapakowana w pudełko wykonane z tektury. Na opakowaniu umieszczono wizerunek lampy.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania na wyrobie, tj.: napięcia znamionowego w Voltach, symbolu opraw oświetleniowych II klasy, oznakowania maksymalnej mocy znamionowej, oznakowania częstotliwości znamionowej w Hz, oznaczenia typu oprawy, maksymalnej mocy źródła światła, a także brak oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.