Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 5/2018


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
4155
Data wpisu:
2018-05-10
Nazwa:
Cement pucolanowy
Model:
CEM IV/B(V) 32,5 R
Opis:
Cement pucolanowy CEM IV/B(V) 32,5 R w ilości 336 worków (8 400 kg)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych w zakresie skład cementu oraz wytrzymałość na ściskanie (wczesna i normowa) oraz nieprawidłowe informacje dołączone do oznakowania CE.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
4157
Data wpisu:
2018-05-10
Nazwa:
Cute Bee (strój pszczółki)
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Zestaw przeznaczony do przebierania się za pszczółkę. W skład zestawu wchodzą: sukienka, opaska z czułkami i skrzydełka. Sukienka miała długość ok. 62 cm, a opaska posiadała wymiary 13,5 cm x 11 cm
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730), z uwagi na brak oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
4158
Data wpisu:
2018-05-10
Nazwa:
Bat Fairy (strój księżniczki nietoperza)
Model:
Nie dotyczy
Opis:
zestaw przeznaczony do przebierania się za księżniczkę nietoperza. W skład zestawu wchodzą: sukienka, opaska z uszami nietoperza i skrzydełka. Sukienka miała długość ok. 60 cm, a opaska posiadała wymiary 7,5 cm x 4,5 cm.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730), z uwagi na brak oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2014010301505
Nr identyfikacyjny:
4159
Data wpisu:
2018-05-10
Nazwa:
Oprawa oświetleniowa przenośna z masy ceramicznej z abażurem
Model:
REF: 30150 (podstawa w kształcie hipopotama)
Opis:
Lampa przenośna o wys. ok. 23 cm, składająca się z podstawy z masy ceramicznej, w kolorze różowym w białe kropki o wymiarach: wys. ok. 19 cm i szer. ok. 11 cm. Abażur w kształcie stożka ściętego o średn. górnego otworu 9,5 cm i dolnego 15,5 cm.Przewód zasilający dwużyłowy o całkowitej dług. 134 cm, zakończony płaską wtyczką. Wygląd ogólny oraz konstrukcja przedmiotowej oprawy wskazuje, że jest ona przeznaczona do oświetlenia pokoi dla dzieci do lat 14.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i niezgodna z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na stwierdzone wady konstrukcyjne w wyrobie, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym i wystąpienia pożaru, brak na ww. wyrobie informacji warunkujących jego bezpieczne użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem, brak dołączenia do wyrobu instrukcji użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
4160
Data wpisu:
2018-05-10
Nazwa:
Oprawa oświetleniowa przenośna mocowana za pomocą klipsa
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Oprawa w kolorze niebiesko-czarnym z regulowanym kloszem. Na wyrób naniesiono jedynie oznakowanie CE. Oprawa bez opakowania jednostkowego.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak instrukcji obsługi, danych producenta lub importera oraz brak na wyrobie podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo jego użytkowania, a także numeru typu, partii lub serii umożliwiających identyfikację wyrobu.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
4161
Data wpisu:
2018-05-10
Nazwa:
Lampa biurkowa
Model:
Art. No:SC392
Opis:
Oprawa oświetleniowa przenośna w kolorze niebiesko-czarnym ze stalowym kloszem i elastycznym, regulowanym „drążkiem”. Bezpośrednio na wyrobie umieszczono naklejkę, na której znajdowały się następujące informacje: „Lampa, Art. No:SC392, Lampa Biurko, oznakowanie CE, wyprodukowane w P.R.C.”. Wyrób bez opakowania jednostkowego.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 4, § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak odciążki zabezpieczającej przewód przed naprężeniem i skręceniem, brak wzmocnionego przepustu z materiału izolacyjnego, brak instrukcji obsługi, danych producenta lub importera oraz brak na wyrobie podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo jego użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900000734057
Nr identyfikacyjny:
4162
Data wpisu:
2018-05-14
Nazwa:
lampka
Model:
NO: 73405
Opis:
Przedmiotowy wyrób zbudowany był z okrągłej metalowej podstawy z której wyprowadzono przewód zasilający zakończony nierozbieralną wtyczką. Dolna część podstawy była zabezpieczona pokrywą z tworzywa sztucznego. Na górze podstawy umieszczono włącznik zasilania. Na wyrobie umieszczono etykietę, na której znajdują się m.in. następujące informacje: oznakowanie CE, LI YOU YI sp. z o.o., Al. Krakowska 132, lok. 1, 05-552 Wólka Kosowska NIP: 1231290814, REGON: 147477797.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie informacji warunkujących jego bezpieczne użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności lub wycofanie z obrotu wyrobu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907377863984
Nr identyfikacyjny:
4163
Data wpisu:
2018-05-21
Nazwa:
Gramofon cyfrowy Vinyl USB Cassette Player Manta
Model:
MA408
Opis:
Gramofon cyfrowy Vinyl USB Cassette Player Manta, model MA408
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań wymagań szczegółowych, określonych w zał. II, pkt 2 oraz zał. III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (Dz. U. UE. L. 2008.339.45 z późn. zm.) w zakresie zużycia energii elektrycznej przez urządzenie w trybie wyłączenia.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226) oraz art. 199 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902768629767
Nr identyfikacyjny:
4164
Data wpisu:
2018-05-21
Nazwa:
Taśma wielokolorowa LED RGB OSSO
Model:
OSSO 3528; 5m
Opis:
Taśma wielokolorowa LED RGB OSSO, model: OSSO 3528; 5m
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 397) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz art. 104.1 i art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
4167
Data wpisu:
2018-05-29
Nazwa:
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS
Model:
ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-25)
Opis:
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-25) w ilości 23 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu oraz giętkość w niskiej temperaturze.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), MADEX Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania, a TES Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.