Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2018


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3145
Data wpisu:
2018-03-14
Nazwa:
wełna mineralna Knaufinsulation EXPERT LRR 033 gr. 100mm
Model:
Expert 033 MW-EN 13162-T2-AFr5
Opis:
wełna mineralna Knaufinsulation EXPERT LRR 033 gr. 100mm (Expert 033 MW-EN 13162-T2-AFr5)
Kraj wytworzenia produktu:
Czechy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907700683852
Nr identyfikacyjny:
3147
Data wpisu:
2018-03-19
Nazwa:
ciuchcia friction 8 cm dla malucha
Model:
#H11679/0783-34
Opis:
Lokomotywa z napędem mechanicznym na koła. Podczas przemieszczania się zabawki komin wraz z obudową, w której jest osadzony, wykonuje ruch wahadłowy.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz wymagań określonych w ppkt 1.4.2 i ppkt 1.4.3 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, z uwagi na odłączenie się od zabawki, w trakcie próby rozciągania, małych elementów, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobów z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.