Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 2/2018


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3137
Data wpisu:
2018-02-07
Nazwa:
płyty styropianowe EPS 038 DACH PODŁOGA EPS EN 13163
Model:
T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)80-BS125-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 50mm
Opis:
płyty styropianowe EPS 038 DACH PODŁOGA EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)80-BS125-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 grubości 50mm w ilości 7,2 m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości naprężeń ściskających.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zakazano PT-SB TRANSBUD EŁK sp. z o.o. udostępniania wyrobu i nakazano Styropian Plus sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3138
Data wpisu:
2018-02-07
Nazwa:
zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komorkowego
Model:
ZMC-cM7
Opis:
zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komorkowego i silikatów ZMC-cM7 w ilości 191 sztuk (worki po 25kg)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości współczynnika absorpcji wody.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zakazano "Rozbud" Łapińscy s.j. udostępniania wyrobu i nakazano IZOLBET sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3139
Data wpisu:
2018-02-07
Nazwa:
płyty styropianowe EPS 040 FASADA EPS EN 13163
Model:
T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100 100mm
Opis:
płyty styropianowe EPS 040 FASADA EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100 grubości 100mm w ilości 30,24 m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zakazano PT-SB TRANSBUD EŁK sp. z o.o. udostępniania wyrobu i nakazano Styropian Plus sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3140
Data wpisu:
2018-02-14
Nazwa:
Klej żelowy
Model:
110
Opis:
Klej żelowy 110 w ilości 43 worki po 25kg
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie trwałości w warunkach działania wody/wilgoci.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Quest s.c. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3141
Data wpisu:
2018-02-16
Nazwa:
Trójwarstwowa membrana dachowa
Model:
EUROWEK 5000
Opis:
Trójwarstwowa membrana dachowa EUROWEK 5000, w ilości 135m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu, wytrzymalości na rozdzieranie gwoździem dla kierunku poprzecznego i zapalenia.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano PROXIM Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano PLUTA Stanisław Pluta dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3142
Data wpisu:
2018-02-16
Nazwa:
Gładź szpachlowa
Model:
ETS 2, 15kg
Opis:
Gładź szpachlowa ETS 2 w ilości 52 worki po 15kg
Kraj wytworzenia produktu:
Francja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na brak oznakowania CE waz z informacjami towarzyszącymi i deklaracji właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
brak
Nr identyfikacyjny:
3143
Data wpisu:
2018-02-21
Nazwa:
Zjeżdżalnia rurowa prosta o długości 6 m
Model:

Opis:
Zjeżdżalnia rurowa prosta o długości 6 m stanowi element trójpoziomowej konstrukcji zabawowej o powierzchni 136 m², będącej stacjonarnym urządzeniem zabawowo – rozrywkowym dla dzieci w wieku 3-11 lat i mierzących do 150 cm. Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym oraz niebieskim. Produkt składa się z kilku segmentów połączonych ze sobą za pomocą śrub.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
Łukasz Kasprzyk F.U.H. „EXPRES” ul. Chropaczowska 11 41-500 Chorzów
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.