Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 1/2018


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3134
Data wpisu:
2018-01-16
Nazwa:
Płyty styropianowe THERMO DACH/PODŁOGA STANDARD
Model:
N EPS 60 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-CS(10)60-DS(N)2-
Opis:
Płyty styropianowe THERMO DACH/PODŁOGA STANDARD N EPS 60 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5, gr. 100mm w ilości 15 paczek (4,5m3)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność deklarowanych właściwości użytkowych w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, opór cieplny.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3135
Data wpisu:
2018-01-16
Nazwa:
Płyty styropianowe THERMO FASADA CLASSIC
Model:
n EPS S EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-
Opis:
Płyty styropianowe THERMO FASADA CLASSIC w ilości 15 paczek (4,5m3) n EPS S EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80, gr. 100mm w ilości 9 paczek (2,7m3)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidlową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność deklarowanych właściwości użytkowych w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, opór cieplny.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3136
Data wpisu:
2018-01-24
Nazwa:
Płyty styropianowe podłoga/dach ARBET/K/PD/EPS 60/100
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Płyty styropianowe podłoga/dach ARBET/K/PD/EPS 60/100
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na niezgodność deklarowanych właściwości użytkowych w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz wytrzymałości na rozciąganie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano Arbet wycofanie wyrobu z obrotu, a PSB-MRÓWKA-MARBUD zakazano dalszego przekazywania wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.