Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 12/2017


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3129
Data wpisu:
2017-12-22
Nazwa:
Grzejnik łazienkowy
Model:
960/450mm, gięty, kolor: biały
Opis:
Grzejnik łazienkowy 960/450mm, gięty, kolor: biały w ilości 3 sztuki
Kraj wytworzenia produktu:
Bułgaria
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie nominalnej mocy cieplnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3130
Data wpisu:
2017-12-22
Nazwa:
Grzejnik łazienkowy
Model:
730/450mm, gięty, kolor: chrom
Opis:
Grzejnik łazienkowy 730/450mm, gięty, kolor: chrom w ilości 5 sztuk
Kraj wytworzenia produktu:
Bułgaria
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie nominalnej mocy cieplnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3131
Data wpisu:
2017-12-22
Nazwa:
Grzejnik łazienkowy
Model:
960/450mm, gięty, kolor: chrom
Opis:
Grzejnik łazienkowy 960/450mm, gięty, kolor: chrom w ilości 2 sztuk
Kraj wytworzenia produktu:
Bułgaria
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie nominalnej mocy cieplnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3121
Data wpisu:
2017-12-07
Nazwa:
płyty styrop. wodoodporne HYDRO-STYROMAX STANDARD EPS-037
Model:
SUCHY FUNDAMENT grubość 100mm
Opis:
płyty styropianowe wodoodporne HYDRO-STYROMAX STANDARD EPS-037 SUCHY FUNDAMENT grubość 100mm w ilości 18 opakowań po 0,25m3, tj. 4,5m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie, naprężenia ściskające.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zakazano Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. udostępniania wyrobu i nakazano P.P.H.U. STYROMAX wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3128
Data wpisu:
2017-12-22
Nazwa:
Płyta izolacyjna IZOROL-PP EPS pack
Model:
grubość: 30mm, długość x szerokość 10000x1000mm
Opis:
Płyta izolacyjna IZOROL-PP EPS pack, grubość: 30mm, długość x szerokość 10000x1000mm, w ilości 8 opak. X 10.0m2 = 80.0m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie naprężeń ściskających.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Kotar Sp. j. B. & S. Jaworscy wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6880319167953
Nr identyfikacyjny:
3122
Data wpisu:
2017-12-19
Nazwa:
prostownica do włosów
Model:
ITEM NO: SK-16795
Opis:
Wyrób zbudowany z dwóch połączonych ze sobą ramion, w których zamontowane były ceramiczne płytki grzejne. Długość prostownicy wynosiła 24 cm. Bezpośrednio na wyrobie umieszczono m.in.: AC220V, 50/60Hz. Na opakowaniu wyrobu umieszczono m.in.: oznakowanie CE, Dystrybutor: Global PL Sp. z o.o., Al. Krakowska 87 lok. Q 7, 05-552 Wólka Kosowska.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie i w instrukcji informacji warunkujących bezpieczne jego użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem oraz z uwagi na brak na ww. wyrobie oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2023000002216
Nr identyfikacyjny:
3123
Data wpisu:
2017-12-19
Nazwa:
wózek dla lalek
Model:
NO. 68699
Opis:
Spacerówka dla lalek. Stelaż wykonany z plastikowych rurek (o średnicy zew. ok. 11 mm), połączonych nitami poprzez plastikowe kształtki. Wózek posiada: odłączalne siedzisko z materiału włókienniczego o szerokości około 195 mm, zawieszonego na wystających rurkach; uruchamianą ręcznie jedną tylną blokadę zabezpieczającą przed jego złożeniem, cztery podwójne plastikowe kółka osadzone na metalowych prętach, dwa elementy osłonowe – plastikowe uchwyty, osadzone na rurkach służące do prowadzenia wózka.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Złamanie kończyny, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. poz. 1730) oraz ppkt 1.1 i ppkt 1.3 załącznika nr 1 pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, z uwagi na załamanie się wózka oraz wyłączenie jego blokady zabezpieczającej, co stwarza zagrożenie uszkodzenie ciała dziecka.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu zabawki i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5820160720595
Nr identyfikacyjny:
3124
Data wpisu:
2017-12-22
Nazwa:
lampa stołowa
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Korpus wykonany z tworzywa sztucznego. Na końcu pionowego elementu korpusu oprawa na żarówkę, z możliwością zamontowania abażuru. Z podstawy wyprowadzono przewód zasilający z włącznikiem i płaską nierozbieralną wtyczką sieciową. Bezpośrednio na lampach nie umieszczono żadnego oznakowania. Na opakowaniu umieszczono etykietę w formie naklejki, na której podano m.in.: znak handlowy JIX®, importer: EMBLEMATIKWORLD sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska, Jix@jixpolska.pl
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie i w instrukcji informacji warunkujących bezpieczne jego użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem oraz z uwagi na brak na ww. wyrobie oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobów z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5820160720571
Nr identyfikacyjny:
3125
Data wpisu:
2017-12-22
Nazwa:
lampa stołowa
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Korpus wykonany z tworzywa sztucznego. Na końcu pionowego elementu korpusu oprawa na żarówkę, z możliwością zamontowania abażuru. Z podstawy wyprowadzono przewód zasilający z włącznikiem i płaską nierozbieralną wtyczką sieciową. Bezpośrednio na lampach nie umieszczono żadnego oznakowania. Na opakowaniu umieszczono etykietę w formie naklejki, na której podano m.in.: znak handlowy JIX®, importer: EMBLEMATIKWORLD sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska, Jix@jixpolska.pl
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie i w instrukcji informacji warunkujących bezpieczne jego użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem oraz z uwagi na brak na ww. wyrobie oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobów z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5820160720632
Nr identyfikacyjny:
3126
Data wpisu:
2017-12-22
Nazwa:
lampa stołowa z klipsem
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Podstawa w formie klipsa, z kt. wychodzi elastyczne ramię. Oba elementy z tworzywa. Na końcu ramienia metalowy klosz koloru granatowego z oprawą na żarówkę. Z podstawy wyprowadzony przewód zasilający zakończony płaską nierozbieralną wtyczką. W podstawie wyłącznik sieciowy. Bezpośrednio na lampie nie umieszczono żadnego oznakowania. Na opakowaniu etykieta naklejka, na kt. m.in.: znak handlowy JIX®, importer: EMBLEMATIKWORLD sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska, Jix@jixpolska.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie i w instrukcji informacji warunkujących bezpieczne jego użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem oraz z uwagi na brak na ww. wyrobie oznakowania CE.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobów z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5820160717632
Nr identyfikacyjny:
3127
Data wpisu:
2017-12-22
Nazwa:
lampa laserowa
Model:
XL-A09
Opis:
Lampa wykonana z metalu o kształcie graniastosłupa o sześciokątnej podstawie. Do obudowy zamontowano uchwyt montażowy. W przedniej części umieszczono źródło światła, zaś z tyłu panel sterowania. Na wyrobie umieszczono znak CE. Na opakowaniu etykieta w formie naklejki, na której podano m.in.: znak handlowy JIX®, importer: EMBLEMATIKWORLD sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska, Jix@jixpolska.pl.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie i w instrukcji informacji warunkujących bezpieczne jego użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobów z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.