Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 11/2017


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901180371384
Nr identyfikacyjny:
3109
Data wpisu:
2017-11-07
Nazwa:
kask dla rowerzystów
Model:
837138
Opis:
Kask rowerowy z układem mocujacym, szerokość paska podbródkowego wynosi 17mm, urządzenie do regulowania i utrzymywania napięcia paska w kolorze czarnym, wnętrze kasku wyłożone materialem służącym do pochłaniania energii uderzenia.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 39 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), z uwagi na brak certyfikatu oceny typu WE potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie go na żądanie osób, które faktycznie nim władają oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3110
Data wpisu:
2017-11-07
Nazwa:
gonty bitumiczne MIDA BEAVER Czerwony
Model:
5B4X21-0363RUS
Opis:
gonty bitumiczne MIDA BEAVER Czerwony 5B4X21-0363RUS
Kraj wytworzenia produktu:
Rosja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie przyczepności posypki mineralnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, nakazano TechnoNICOL Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3111
Data wpisu:
2017-11-07
Nazwa:
membrana kubełkowa Fondaline do izolacji fundamentów 400g
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Membrana kubełkowa Fondaline do izolacji fundamentów 400g
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wodoszczelności, wytrzymałosci na rozciąganie i rozdzieranie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, nakazano Onduline Polska Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a TRIO-BUD zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5908883504231
Nr identyfikacyjny:
3120
Data wpisu:
2017-11-27
Nazwa:
lampka stołowa XINPU LIGHTING
Model:
ITEM NO: 350423
Opis:
Lampka stołowa XINPU LIGHTING, na opakowaniu wyrobu umieszczono m.in.: oznakowanie CE, Made In China.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, "Wyrób nie spełnia wymogów § 5 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby wyrób był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem oraz brak oznakowania CE."Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.