Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 10/2017


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3090
Data wpisu:
2017-10-04
Nazwa:
płyty styropianowe GENDERKA/OST/01/WHY100
Model:
100mm
Opis:
płyty styropianowe GENDERKA/OST/01/WHY100 grubości 100mm w ilości 2,7m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego i wytrzymałości na zginanie, naprężeń ściskających i nasiąkliwości wodą.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano KAIZEN s.c. udostępniania wyrobu i nakazano GENDERKA sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3091
Data wpisu:
2017-10-06
Nazwa:
płyty styropianowe GENDERKA/OST/01/W31FEP
Model:
120mm
Opis:
płyty styropianowe GENDERKA/OST/01/W31FEP grubości 120mm w ilości 4,2m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości współczynnika przewodzenia ciepła i wytrzymałości na rozciąganie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano KAIZEN s.c. udostępniania wyrobu i nakazano GENDERKA sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3093
Data wpisu:
2017-10-20
Nazwa:
Cement portlandzki
Model:
CEM I 42,5R
Opis:
Cement portlandzki CEM I 42,5R 19 opakowań po 25kg
Kraj wytworzenia produktu:
Litwa
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklaracje właściwości użytkowych, informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie składu i składników.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3094
Data wpisu:
2017-10-20
Nazwa:
Płyty styropianowe perymetryczne
Model:
Styrhydro P100
Opis:
Płyty styropianowe perymetryczne Styrhydro P100 w ilości 11,10m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie oporu cieplnego i wytrzymalości na zginanie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano Styropian Plus sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Falkon s.j. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3095
Data wpisu:
2017-10-20
Nazwa:
Cement portlandzki
Model:
CEM II/B-V 32,5R
Opis:
Cement portlandzki CEM II/B-V 32,5R, 80 worków po 25kg, data produkcji 18.07.2017 r.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na brak deklaracji właściwości użytkowych i nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Ruben Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu, a FHU Mak-Chemia zakazano dalszego udostępniania wyrob. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3096
Data wpisu:
2017-10-24
Nazwa:
Folia paroizolacyjna 0,2 INDUFOL
Model:
0,2+/-50%, TYP A
Opis:
Folia paroizolacyjna 0,2 INDUFOL 0,2+/-50%, TYP A, wyprodukowana przez Industrial Zbigniew Szymański, Al. Sienkiewicza 21/2, 88-100 Inowrocław, zakład produkcyjny: Industrial, Sławęcinek 23A, 88-100 Inowrocław
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, brak instrukcji obsługi oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu, wytrzymałości na rozdzieranie, odporności na uderzenie i przenikania pary wodnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Industrial Zbigniew Szymański wycofanie wyrobu z obrotu, a Kapiri Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5905669738026
Nr identyfikacyjny:
3101
Data wpisu:
2017-10-25
Nazwa:
wiertarka udarowa Beck&Lorenz
Model:
Z1J-C60-13
Opis:
Wiertarka udarowa elektryczna ręczna. Przewód, w miejscu wlotu do obudowy zabezpieczony jest odgiętką. Korpus wyrobu wykonano z tworzywa sztucznego, dwa elementy obudowy połączone są ze sobą za pomocą wkrętów. Wiertarka posiada metalowy uchwyt wiertarski o maksymalnej średnicy wiertła 13 mm. Maszynę wyposażono w przełącznik kierunku obrotów, łącznik z blokadą i regulacją prędkości obrotowej, przełącznik: praca z udarem/bez udaru.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Poparzenie, Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymogów § 38 ust. 1 oraz w § 41 ust. 1 i § 42 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), z uwagi na niewłaściwą ochronę przed dostępem do części czynnych oraz przekroczenie dopuszczalnej temperatury uzwojenia stojana w przypadku zablokowania wrzecionaNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentow oraz odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8055787000110
Nr identyfikacyjny:
3102
Data wpisu:
2017-10-25
Nazwa:
girlandy świetlne 300 L LED LIGHTS (biała)
Model:
LED-ZHK
Opis:
Girlandy świetlne składające się z niewymienialnych żarówek LED, wtyczki, przewodów elektrycznych oraz urządzenia sterującego (migacza).
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Spowodowanie wybuchu, Spowodowanie pożaru, "Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek, brak wymaganych informacji oraz z uwagi na to, iż urządzenie sterujące stanowiące integralną część girlandy świetlnej nie zostało pewnie przymocowane do przewodów zasilających (przewody zostały przymocowane za pomocą lutowania, brak odciążki zabezpieczającej przed wyrwaniem i skręcaniem), a także z uwagi na zastosowanie w konstrukcji wyrobu przewodu zasilającego o przekroju żył mniejszym od wymaganej minimalnej wartości 0,5 mm2 – zmierzony znamionowy przekrój żył wynosi: 0,05 mm2Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8055787000127
Nr identyfikacyjny:
3103
Data wpisu:
2017-10-25
Nazwa:
girlandy świetlne 300 L LED LIGHTS (niebieska)
Model:
LED-ZHK
Opis:
Girlandy świetlne składające się z niewymienialnych żarówek LED, wtyczki, przewodów elektrycznych oraz urządzenia sterującego (migacza).
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, "Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek, brak wymaganych informacji oraz z uwagi na to, iż urządzenie sterujące stanowiące integralną część girlandy świetlnej nie zostało pewnie przymocowane do przewodów zasilających (przewody zostały przymocowane za pomocą lutowania, brak odciążki zabezpieczającej przed wyrwaniem i skręcaniem), a także z uwagi na zastosowanie w konstrukcji wyrobu przewodu zasilającego o przekroju żył mniejszym od wymaganej minimalnej wartości 0,5 mm2 – zmierzony znamionowy przekrój żył wynosi: 0,05 mm2Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8055787000134
Nr identyfikacyjny:
3104
Data wpisu:
2017-10-25
Nazwa:
girlandy świetlne 300 L LED LIGHTS (multikolor)
Model:
LED-ZHK
Opis:
Girlandy świetlne składające się z niewymienialnych żarówek LED, wtyczki, przewodów elektrycznych oraz urządzenia sterującego (migacza).
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, "Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek, brak wymaganych informacji oraz z uwagi na to, iż urządzenie sterujące stanowiące integralną część girlandy świetlnej nie zostało pewnie przymocowane do przewodów zasilających (przewody zostały przymocowane za pomocą lutowania, brak odciążki zabezpieczającej przed wyrwaniem i skręcaniem), a także z uwagi na zastosowanie w konstrukcji wyrobu przewodu zasilającego o przekroju żył mniejszym od wymaganej minimalnej wartości 0,5 mm2 – zmierzony znamionowy przekrój żył wynosi: 0,05 mm2Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8055787000073
Nr identyfikacyjny:
3105
Data wpisu:
2017-10-25
Nazwa:
girlandy świetlne 200 L LED LIGHTS (niebieska)
Model:
LED-ZHK
Opis:
Girlandy świetlne składające się z niewymienialnych żarówek LED, wtyczki, przewodów elektrycznych oraz urządzenia sterującego (migacza).
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, "Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek, brak wymaganych informacji oraz z uwagi na to, iż urządzenie sterujące stanowiące integralną część girlandy świetlnej nie zostało pewnie przymocowane do przewodów zasilających (przewody zostały przymocowane za pomocą lutowania, brak odciążki zabezpieczającej przed wyrwaniem i skręcaniem), a także z uwagi na zastosowanie w konstrukcji wyrobu przewodu zasilającego o przekroju żył mniejszym od wymaganej minimalnej wartości 0,5 mm2 – zmierzony znamionowy przekrój żył wynosi: 0,05 mm2Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8055787000080
Nr identyfikacyjny:
3106
Data wpisu:
2017-10-25
Nazwa:
girlandy świetlne 200 L LED LIGHTS (multikolor)
Model:
LED-ZHK
Opis:
Girlandy świetlne składające się z niewymienialnych żarówek LED, wtyczki, przewodów elektrycznych oraz urządzenia sterującego (migacza).
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, "Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek, brak wymaganych informacji oraz z uwagi na to, iż urządzenie sterujące stanowiące integralną część girlandy świetlnej nie zostało pewnie przymocowane do przewodów zasilających (przewody zostały przymocowane za pomocą lutowania, brak odciążki zabezpieczającej przed wyrwaniem i skręcaniem), a także z uwagi na zastosowanie w konstrukcji wyrobu przewodu zasilającego o przekroju żył mniejszym od wymaganej minimalnej wartości 0,5 mm2 – zmierzony znamionowy przekrój żył wynosi: 0,05 mm2Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5908884100043
Nr identyfikacyjny:
3107
Data wpisu:
2017-10-25
Nazwa:
girlandy świetlne 200 L LED LIGHTS (biała)
Model:
LED-YJSK
Opis:
Girlandy świetlne składające się z niewymienialnych żarówek LED, wtyczki, przewodów elektrycznych oraz urządzenia sterującego (migacza).
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, "Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek, brak wymaganych informacji oraz z uwagi na to, iż urządzenie sterujące stanowiące integralną część girlandy świetlnej nie zostało pewnie przymocowane do przewodów zasilających (przewody zostały przymocowane za pomocą lutowania, brak odciążki zabezpieczającej przed wyrwaniem i skręcaniem), a także z uwagi na zastosowanie w konstrukcji wyrobu przewodu zasilającego o przekroju żył mniejszym od wymaganej minimalnej wartości 0,5 mm2 – zmierzony znamionowy przekrój żył wynosi: 0,05 mm2Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.