Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 8/2017


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907377868279
Nr identyfikacyjny:
3076
Data wpisu:
2017-08-18
Nazwa:
ładowarka USB Manta
Model:
MA438
Opis:
ładowarka USB Manta model MA438
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1258) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. u. z 2016r. poz. 1489 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3077
Data wpisu:
2017-08-18
Nazwa:
Płyty styropianowe EGOMIX
Model:
EPS 031 Fasada Grafitherm gr. 50mm
Opis:
Płyty styropianowe EGOMIX EPS 031 Fasada Grafitherm gr. 50mm
Kraj wytworzenia produktu:
Słowacja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, brak informacji umożliwiającej identyfikację wyrobu i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i naprężeń ściskających.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3078
Data wpisu:
2017-08-18
Nazwa:
Płyty styropianowe EPS 100 Perimeter
Model:
gr. 30 mm
Opis:
Płyty styropianowe EPS 100 Perimeter gr. 30 mm
Kraj wytworzenia produktu:
Słowacja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie oporu cieplnego i naprężeń ściskających.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
brak danych
Nr identyfikacyjny:
3075
Data wpisu:
2017-08-02
Nazwa:
kamizelki odblaskowe siatka
Model:
KS-2 kamizelka siatkowa
Opis:
Na wszywce wyrobu umieszczono: nazwę: kamizelka odblaskowa siatka, nazwę i adres producenta: F.H. Jagatex, ul. Bawełniana 12E, 97-400 Bełchatów, rok produkcji: 2014, 100% Polieser, rozmiar: XXL, symbole graficzne dotyczące konserwacji wyrobu.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 9 ust. 1, § 36 ust. 1, § 39 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz w przypadku „kamizelek odblaskowych siatka” (kolor pomarańczowy) niezgodnych również z wymaganiami określonymi w § 15 rozporządzenia, z uwagi na brak oznakowania znakiem CE, brak dołączonej instrukcji użytkowania oraz brak deklaracji zgodności WE i certyfikatu oceny typu WE potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności. Ponadto w przypadku kamizelek odblaskowych siatka w kolorze pomarańczowym stwierdzono brak wymaganego współczynnika luminancji świetlnej dla materiału nowego, w związku z czym nie zapewniają odpowiedniej widoczności użytkownika w warunkach oświetlenia dziennego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust. 9 w związku z art. 1 ust. 1a pkt 4 oraz 43b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie go na żądanie osób, które faktycznie nim władają oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.