Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 7/2017


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3054
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
element murowy ceramiczny HD
Model:
Kategoria II 250mmx120mmx65mm
Opis:
element murowy ceramiczny HD Kategoria II 250mmx120mmx65mm
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, brak informacji umożliwiającej identyfikację wyrobu i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wymiarów, absorbcji wody i trwałości.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Cegielni Laskowski wycofanie wyrobu z obrotu, a BORBUD-BIS zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5908228047614
Nr identyfikacyjny:
3057
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
Model:
ASPOT V60 S42
Opis:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na welonie z włókna szklanego ASPOT V60 S42
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie giętkości po sztucznym starzeniu.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano PPH LEMAR Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Joka Materiały Budowlane Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3058
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
Cement portlandzki
Model:
CEM II/B-V32,5R (popularny)
Opis:
Cement portlandzki CEM II/B-V32,5R (popularny)
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie składu i składników oraz wczesnej i normowej wytrzymałości na ściskanie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Inwestor Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3055
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
papa asfaltowa termozgrzewalna
Model:
SBS DACHBIT 20 250 S 52 SBS
Opis:
papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS DACHBIT 20 250 S 52 SBS
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie giętkości w niskiej temperaturze.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Izobud Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Building Products Distribution Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3056
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
Płyty styropianowe (PS-E) Dach/Podłoga 038
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Płyty styropianowe (PS-E) Dach/Podłoga 038
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na brak deklaracji właściwości użytkowych, nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła i naprężania ściskającego.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano PO-STYR s.c. wycofanie wyrobu z obrotu, a Euro Dach BMC Sp. z o.o. sp.k. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900700113305
Nr identyfikacyjny:
3059
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
Samolot
Model:
ART#213
Opis:
wykonany z utwardzonego plastiku samolot dwupłatowiec o wymiarach: długość 20 cm, szerokość 20 cm, wysokość 10 cm, poruszający się na 3 kółkach: dwóch przednich w kolorze białym o średnicy 3 cm, osadzonych na aluminiowej osi i jednym w kolorze żółtym, ogonowym o średnicy 1,5 cm. Samolot wyposażony został w samozwijającą się linkę, która po jej wyciągnięciu wprawia samolot w ruch i uruchamia efekty świetlne i dźwiękowe.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730) w zw. z pkt 1.2, pkt 1.4.2, pkt 1.4.3 i pkt 1.5 załącznika nr 1 pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia, a także niezgodnej z § 5 ust. 9 rozporządzenia w zw. z pkt 7.2.1 załącznika nr 1 pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na możliwość odłączenia się małych elementów, zaniżoną grubość linki wprawiającą zabawkę w ruch oraz zaniżoną grubość folii opakowania, co stwarza ryzyko zadławienia, uduszenia i zranienia użytkownika.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 58 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu zabawki i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3060
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
Lampki choinkowe 200 LED
Model:
RD-8, RD-9, RD-11, RD-12, RD-13, RD-14
Opis:
RD-8 (multikolor), RD-9 (zimny biały), RD-11 (czerwony), RD-12 (zielony), RD-13 (biały ciepły), RD-14 (różowy) Oprawy oświetleniowe klasy II, w stopniu ochrony IP20. Źródło światła stanowią niewymienialne diody LED połączone ze sobą za pomocą giętkiego, izolowanego przewodu. Izolacja przewodów została wykonana z PVC. Lampki wyposażone zostały w płaską, nierozbieralną wtyczkę 2,5A, 250V wraz z odgiętką oraz w sterownik służący do wywoływania za pomocą przycisku efektów świetlnych
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na możliwość niezamierzonego usunięcia elementów obudowy migacza, co skutkuje wystąpieniem bezpośredniego dostępu do części czynnych oraz porażeniem prądem elektrycznym, zastosowanie dodatkowego gniazda o niewłaściwej konstrukcji, co stwarza możliwość wystąpienia niebezpiecznego napięcia oraz brak na wyrobach znaku klasy II oraz informacji, że źródła światła w girlandzie są niewymienialne.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3061
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
Lampki choinkowe 300 LED
Model:
RD-15, RD-16, RD-20
Opis:
model RD-15 (multikolor), model RD-16 (biały), model RD-20 (biały ciepły) Oprawy oświetleniowe klasy II, w stopniu ochrony IP20. Źródło światła stanowią niewymienialne diody LED połączone ze sobą za pomocą giętkiego, izolowanego przewodu. Izolacja przewodów została wykonana z PVC. Lampki wyposażone zostały w płaską, nierozbieralną wtyczkę 2,5A, 250V wraz z odgiętką oraz w sterownik służący do wywoływania za pomocą przycisku efektów świetlnych
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na możliwość niezamierzonego usunięcia elementów obudowy migacza, co skutkuje wystąpieniem bezpośredniego dostępu do części czynnych oraz porażeniem prądem elektrycznym, zastosowanie dodatkowego gniazda o niewłaściwej konstrukcji, co stwarza możliwość wystąpienia niebezpiecznego napięcia oraz brak na wyrobach znaku klasy II oraz informacji, że źródła światła w girlandzie są niewymienialne.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3062
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
Lampki choinkowe 192 LED „sople choinkowe”
Model:
RD-162 (biały ciepły)
Opis:
Oprawy oświetleniowe klasy II, w stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP20. Źródło światła stanowią niewymienialne diody LED połączone ze sobą za pomocą giętkiego, izolowanego przewodu. Izolacja przewodów została wykonana z PVC. Lampki wyposażone zostały w płaską, nierozbieralną wtyczkę 2,5A, 250V wraz z odgiętką oraz w sterownik służący do wywoływania za pomocą przycisku efektów świetlnych
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na możliwość niezamierzonego usunięcia elementów obudowy migacza, co skutkuje wystąpieniem bezpośredniego dostępu do części czynnych oraz porażeniem prądem elektrycznym, zastosowanie dodatkowego gniazda o niewłaściwej konstrukcji, co stwarza możliwość wystąpienia niebezpiecznego napięcia oraz brak na wyrobach znaku klasy II oraz informacji, że źródła światła w girlandzie są niewymienialne.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2012020596010
Nr identyfikacyjny:
3063
Data wpisu:
2017-07-18
Nazwa:
lokówka Shilong
Model:
model SL-16, ITEM NO: SK-9601
Opis:
Obudowa wyrobu z tworzywa sztucznego jest wyposażona w przewód elektryczny nieodłączalny, zakończony wtyczką na jednym końcu i uchwytem do zawieszenia przy wejściu do obudowy, lampkę kontrolną stanu pracy, element grzewczy i zaciskowy oraz przycisk zwalniający element zaciskowy. Lokówka została zapakowana w pudełko kartonowe, na którym umieszczono m.in. następujące informacje: prostownica do włosów, Shilong, model SL-16, ITEM NO: SK-9601, kod EAN 2012020596010, dystrybutor: Global PL Sp. z o.o.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak istotnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania, w możliwych do przewidzenia warunkach, stwarza ryzyko niewłaściwego użytkowania, co może mieć wpływ na zdrowie i życie użytkownika.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3069
Data wpisu:
2017-07-25
Nazwa:
Lampki choinkowe
Model:
Art. Nr RS-111, 100 LED zielone
Opis:
Lampki choinkowe składające się z niewymienialnych żarówek LED połączonych z kontrolerem.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymogów § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na to, iż długość przewodu pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką wynosiła mniej niż 150 cm, przez co wyroby nie zapewniają bezpiecznego i prawidłowego przyłączenia, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym i wystąpienia pożaru.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3070
Data wpisu:
2017-07-25
Nazwa:
Lampki choinkowe
Model:
Art. Nr RS-112, 200 LED zielone
Opis:
Lampki choinkowe składające się z niewymienialnych żarówek LED połączonych z kontrolerem.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymogów § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na to, iż długość przewodu pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką wynosiła mniej niż 150 cm, przez co wyroby nie zapewniają bezpiecznego i prawidłowego przyłączenia, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym i wystąpienia pożaru.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3071
Data wpisu:
2017-07-25
Nazwa:
Lampki choinkowe
Model:
Art. Nr RS-1012, 200 LED białe
Opis:
Lampki choinkowe składające się z niewymienialnych żarówek LED połączonych z kontrolerem.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymogów § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na to, iż długość przewodu pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką wynosiła mniej niż 150 cm, przez co wyroby nie zapewniają bezpiecznego i prawidłowego przyłączenia, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym i wystąpienia pożaru.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5902447000207
Nr identyfikacyjny:
3073
Data wpisu:
2017-07-26
Nazwa:
Pistolet na strzałki 18 cm
Model:
#H12078/JL-3817A
Opis:
Zestaw złożony z pistoletu oraz pięciu pocisków. Pistolet wykonany został ze sztywnego tworzywa sztucznego. Pociski w formie strzałek wykonane zostały z pianki i zakończone przyssawkami.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730) oraz w pkt 1.4.2 załącznika nr 1 pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do ww. rozporządzenia, z uwagi na możliwość odłączenia się od strzałek elementów, których długość stwarza ryzyko uduszenia w wyniku zaklinowania ich w drogach oddechowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z obrotu zabawki, powiadomienie konsumentów i zakazał jej udostępniania. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.