Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 4/2017


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901436768685
Nr identyfikacyjny:
3032
Data wpisu:
2017-04-03
Nazwa:
zasilacz dedykowany do laptopa QUER
Model:
KOM0199
Opis:
zasilacz dedykowany do laptopa QUER KOM0199
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych oraz brak oznaczenia partii.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 655), w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z 13.04.2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), w zw. z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. u. z 2016r. poz. 1489 ), oraz art. 104, 108 i 268a ustawy z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23)
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3033
Data wpisu:
2017-04-04
Nazwa:
Grzejnik aluminiowy
Model:
ID 500F Al.
Opis:
Grzejnik aluminiowy ID 500F Al.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie normatywnej mocy cieplnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano IDMAR wycofanie wyrobu z obrotu, a Leroy-Merlin zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3034
Data wpisu:
2017-04-12
Nazwa:
Piec grzewczy
Model:
PW-III Szamot
Opis:
Piec grzewczy PW-III Szamot 2 sztuki
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu oraz brak deklaracji właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano obrotu wyrobem.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3036
Data wpisu:
2017-04-19
Nazwa:
Papa asfaltowa wierzchniego krycia na welonie szklanym
Model:
7,5m x 1m x 4,2 (+/-1)mm V60 S42H ECO
Opis:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na welonie szklanym 7,5m x 1m x 4,2 (+/-1)mm V60 S42H ECO, data prod. 16.09.15, zmiana (partia) 4 w ilosci 11 rolek po 7,5 mb + 1 rolka 3,26 mb
Kraj wytworzenia produktu:
Rosja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałosci na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym oraz giętkości w niskiej temperaturze.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano TechnoNicol Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Praktiker Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3038
Data wpisu:
2017-04-19
Nazwa:
Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej
Model:
20m x 1m gramatura 0,7 (+/-0,1) kg/m2 I/333 (A330)
Opis:
Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej 20m x 1m gramatura 0,7 (+/-0,1) kg/m2 I/333 (A330) data prod. 15.04.14, zmiana (partia) 2 w ilości 28 rolek po 20 mb + 1 rolka 17,81 mb
Kraj wytworzenia produktu:
Białoruś
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałosci na rozciąganie w kierunku wzdłużnym.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano TechnoNicol Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Praktiker Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.