Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 3/2017


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
brak
Nr identyfikacyjny:
3014
Data wpisu:
2017-03-02
Nazwa:
kanapa FOREST
Model:
Forest
Opis:
Kanapa FOREST to mebel mieszkaniowy, wypoczynkowy o konstrukcji skrzyniowo – szkieletowej tapicerowany o wymiarach: 1950 mm x 1000 mm x 760 mm. Kanapa posiada funkcję do siedzenia oraz spania dla dwóch osób. Powierzchnia przeznaczona do spania składa się z dwóch części ruchomych, tj. z oparcia o wymiarach ok. 680 mm x 1950 mm, zamocowanego do tylnej skrzyni trzema zawiasami i leżyska (siedziska) o wymiarach ok. 790 mm x 1950 mm, podnoszonego i wysuwanego do przodu. Kanapa dodatkowo posiada trzy poduchy służące jako oparcie oraz pojemnik na pościel wykonany z płyt drewnopochodnych. Dół przodu kanapy wykończony jest drewnianą listwą. Do wewnętrznej części oparcia przymocowany jest pasek w postaci pętli ułatwiający składanie i rozkładanie kanapy. Bezpośrednio na pojemniku na pościel znajduje się naklejka z nazwą i adresem producenta: „P.P.H.U. EWA Nawrocki Krzysztof, 63-640 Bralin, ul. Nowa 9” oraz jego dane kontaktowe. Naklejka z nazwą producenta oraz nazwą produktu: „KANAPA FOREST” znajduje się także wewnątrz pojemnika na pościel.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Wytwórca w UE
Krzysztof Nawrocki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Nawrocki P.P.H.U. „EWA” w Bralinie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania kanapy na rynek oraz nakazał natychmiastowe wycofanie z rynku tego produktu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3015
Data wpisu:
2017-03-03
Nazwa:
zaprawa murarska GO/ON
Model:
Nie dotyczy
Opis:
zaprawa murarska GO/ON w ilości 75 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika absorpcji wody, mrozoodporności i gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano DOMBUD RP wycofanie wyrobu z obrotu, a Dotal Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3018
Data wpisu:
2017-03-15
Nazwa:
Przedłużenie komina
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Przedłużenie komina 2 sztuk1
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na brak oznakowania CE i informacji towarzyszącej oznakowaniu.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano obrotu wyrobem.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3019
Data wpisu:
2017-03-15
Nazwa:
Kolano do komina 1 sztuka
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Kolano do komina 1 sztuka
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na brak oznakowania CE i informacji towarzyszącej oznakowaniu.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano obrotu wyrobem.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3020
Data wpisu:
2017-03-15
Nazwa:
Płyty styropianowe EGOMIX
Model:
EPS 040 Fasada
Opis:
Płyty styropianowe o grubości 150 mm w ilości 44 paczki
Kraj wytworzenia produktu:
Słowacja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego, wytrzymałości na zginanie i rozciąganie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3021
Data wpisu:
2017-03-16
Nazwa:
Papa asfaltowa zgrzewalna
Model:
V60S42H ECO (TN 435304)
Opis:
Papa asfaltowa zgrzewalna V60S42H ECO (TN 435304) w ilości 14 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Rosja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałosci na rozciąganie w kierunku poprzecznym i giętkości w niskiej temperaturze.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano TechnoNicol Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a ATOL Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3025
Data wpisu:
2017-03-16
Nazwa:
Grzejnik stalowy panelowy ECO
Model:
Grzejnik stalowy panelowy ECO
Opis:
Grzejnik stalowy panelowy ECO, Typ 22, 600x800mm, moc 1512
Kraj wytworzenia produktu:
Turcja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie normatywnej nominalnej mocy cieplnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3026
Data wpisu:
2017-03-16
Nazwa:
Grzejnik stalowy panelowy, połączenie boczne
Model:
Typ 22, 600x600mm, moc 1229
Opis:
Grzejnik stalowy panelowy, połączenie boczne, Typ 22, 600x600mm, moc 1229
Kraj wytworzenia produktu:
Turcja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie normatywnej nominalnej mocy cieplnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3027
Data wpisu:
2017-03-16
Nazwa:
Grzejnik stalowy panelowy ECO
Model:
Typ 22, 600x600mm, moc 1080
Opis:
Grzejnik stalowy panelowy ECO, Typ 22, 600x800mm, moc 1512
Kraj wytworzenia produktu:
Turcja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie normatywnej nominalnej mocy cieplnej.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5906340906246
Nr identyfikacyjny:
3028
Data wpisu:
2017-03-23
Nazwa:
Piłka
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Kolorowa piłka wykonana z tworzywa sztucznego, nie posiada opakowania
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730) w zw. z pkt 3.1.1. i w zw. z pkt 3.1.2. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do tego rozporządzenia, z uwagi na zawartość szkodliwych substancji chemicznych, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie ww. substancji, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zniszczenie zabawki i powiadomienie konsumentów.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5907637335763
Nr identyfikacyjny:
3029
Data wpisu:
2017-03-28
Nazwa:
Rower DINO 14"
Model:
brak
Opis:
Rower DINO 14” jest przeznaczony dla dzieci. Minimalna wysokość siodełka jest większa niż 435 mm (wynosi 520 mm), a maksymalna jest mniejsza niż 635 mm (wynosi 545 mm). Produkt jest wyposażony m.in. w: dwa 14-calowe koła, dwa kółka pomocnicze, hamulec ręczny, hamulec nożny, dzwonek, dwa błotniki, osłonę łańcucha, flagę dekoracyjną, stalowy koszyk zamontowany na kierownicy oraz prowadnik zamontowany do wspornika siodełka służący do nauki jazdy dziecka. Bezpośrednio na ramie roweru znajdują się m.in. następujące napisy: „KARBON”, „DINO”, „Racing” oraz „SIZE 14”. Do roweru jest dołączona instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów - w przypadku rowerów wprowadzonych na rynek – nakazał przedsiębiorcy ich natychmiastowe wycofanie z rynku i ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez produkt.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5907637335763
Nr identyfikacyjny:
3030
Data wpisu:
2017-03-28
Nazwa:
Rower DINO 16"
Model:
brak
Opis:
Rower DINO 16” jest przeznaczony dla dzieci. Minimalna wysokość siodełka jest większa niż 435 mm (wynosi 545 mm), a maksymalna jest mniejsza niż 635 mm (wynosi 580 mm). Produkt jest wyposażony m.in. w: dwa 16-calowe koła, dwa kółka pomocnicze, hamulec ręczny, hamulec nożny, dzwonek, dwa błotniki, osłonę łańcucha, stalowy koszyk zamontowany na kierownicy oraz prowadnik zamontowany do wspornika siodełka służący do nauki jazdy dziecka. Bezpośrednio na ramie roweru znajdują się m.in. następujące napisy: „KARBON”, „DINO”, „Racing” oraz „SIZE 16”. Do roweru jest dołączona instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów - w przypadku rowerów wprowadzonych na rynek – nakazał przedsiębiorcy ich natychmiastowe wycofanie z rynku i ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez produkt.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3031
Data wpisu:
2017-03-30
Nazwa:
płyty termoizolacyjne z polistyrenu steinodur®PSN SD
Model:
Nie dotyczy
Opis:
płyty termoizolacyjne z polistyrenu steinodur®PSN SD o wymiarach 1250x600x80mm w ilości 7,5m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie nasiąkliwości wodą.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano Steinbacher Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu i zakazano BAT Sp. z o.o. udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.