Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 2/2017


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901592831940
Nr identyfikacyjny:
3004
Data wpisu:
2017-02-06
Nazwa:
Tablet Lark
Model:
FreeMe X4 7
Opis:
Tablet Lark FreeMe X4 7 z ładowarką Power Adapter model MR-050180 oraz kablem mini-USB
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz niezgodności w zakresie emisji przewodzonych, odporności na wyładowania elektrostatyczne i emisji niepożądanych nadajniki.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655), w zw. z art. 199 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2014 r. poz. 243), w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2) ustawy z 13.04.2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3005
Data wpisu:
2017-02-10
Nazwa:
Płyty styropianowe THERMO FASADA EXTRA
Model:
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100-
Opis:
Płyty styropianowe THERMO FASADA EXTRA EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100-SS55-MU 30 gr 100mm w ilości 9 m3 (30 opakowań). Płyty gładkie, koloru białego, o krawędziach prostych i wymiarach 1000mm x 500mm x 100mm, pakowane po 6 sztuk, w zafoliowanych paczkach.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano ARSANIT Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano EKO-KŁOS Sp. z o.o. dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3007
Data wpisu:
2017-02-10
Nazwa:
Folia izolacyjna FOLIAREX
Model:
IZ 500
Opis:
Folia izolacyjna FOLIAREX IZ 500 o wymiarach 6mx25m i grubości 0,5mm +/-40% w ilości 5 rolek
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE z deklaracją właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie grubości, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, rozdzierania, a także wartości oporu dyfuzyjnego pary wodnej.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano Foliarex Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu i zakazano ZRYW-POL udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6880319184158
Nr identyfikacyjny:
3010
Data wpisu:
2017-02-10
Nazwa:
Pluszak
Model:
ITEM NO: SK-18415
Opis:
Lalka wykonana w całości z materiału o miękkim wypełnieniu przedstawiająca dziewczynkę. Ubrana czerwono-żółty beret, żółtą bluzkę oraz czerwoną spódnicę na szelkach. Włosy blond, splecione w dwa warkocze, wykonane ze sznurka. Oczy, usta i nos wyszywane. Na głowie umocowano pętelkę do zawieszania. W tylnej części korpusu, pod sukienką, wszyto łatwo rozsuwalny zamek błyskawiczny, po rozsunięciu którego uzyskuje się dostęp do materiału włóknistego stanowiącego wypełnienie zabawki.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730, dalej „rozporządzenie”) w zw. z pkt 7.2.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 1.4.1, pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia z uwagi na dostęp do materiału włóknistego stanowiącego wypełnienie zabawki oraz obecność ostrzeżenia dotyczącego wieku, które jest sprzeczne z zamierzonym sposobem użytkowania zabawki, zgodnie z jej funkcją, rozmiarem i charakterystyką.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 ze zm.), w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i nakazał odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6880319185995
Nr identyfikacyjny:
3011
Data wpisu:
2017-02-10
Nazwa:
Maskotka
Model:
ITEM NO: SK-18599
Opis:
Zabawka w kształcie lalki ze stojącymi uszami, wypełniona w całości miękkim materiałem, ubrana w sukienkę z pluszu. Z przodu kokarda, do której przymocowano za pomocą kleju twardy, błyszczący element ozdobny. Oczy, usta i nos lalki wyszyte. Do zabawki wszyto wstążkę tworzącą pętelkę. Z tyłu, na długości tułowia, zabawka zapinana jest na zamek błyskawiczny (łatwo rozsuwalny). Po rozsunięciu zamka od razu dostępny staje się materiał wypełniający (wata poliestrowa).
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730, dalej „rozporządzenie”) w zw. z pkt 7.2.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 1.4.1, pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia z uwagi na dostęp do materiału włóknistego stanowiącego wypełnienie zabawki oraz obecność ostrzeżenia dotyczącego wieku, które jest sprzeczne z zamierzonym sposobem użytkowania zabawki, zgodnie z jej funkcją, rozmiarem i charakterystyką.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 4 oraz ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z 30.08. 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 z późn. zm.), w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i nakazał odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
3012
Data wpisu:
2017-02-16
Nazwa:
wełna mineralna Knaufinsulation
Model:
EXPERT LRR 033 r. 50mm
Opis:
wełna mineralna Knaufinsulation EXPERT LRR 033 r. 50mm
Kraj wytworzenia produktu:
Czechy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
3013
Data wpisu:
2017-02-28
Nazwa:
niskonapięciowe urządzenie ograniczające przepięcia „PRO-TEC
Model:
typ T1T2 model BY1-B+C/4 (nr katalogowy 3213040)
Opis:
Niskonapięciowe urządzenie ograniczające przepięcia „PRO-TEC” typ T1T2 model BY1-B+C/4 (nr katalogowy 3213040)
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 i § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na niedołączenie do wyrobu instrukcji zawierającej informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz nieumieszczenie na wyrobie nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego i kontaktowego adresu pocztowego producenta.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1, ust. 6 i 7 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności i przedstawienie dowodów wykonania decyzji. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.