Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 1/2017


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2982
Data wpisu:
2017-01-24
Nazwa:
klej do płytek
Model:
Standard MK 401 C1T
Opis:
klej do płytek Standard MK 401 C1T w ilości 10 szt
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niepełną informację towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano obrotu wyrobem. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2983
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
zaprawa cementowa
Model:
GO/ON! CT-C12-F4
Opis:
zaprawa cementowa GO/ON! CT-C12-F4 w ilości 34 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie i zginanie i odporności na ścieranie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano DOMBUD RP wycofanie wyrobu z obrotu, a ATOL Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2984
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
zaprawa murarska cementowo-wapienna
Model:
ZM-cwM5
Opis:
zaprawa murarska cementowo-wapienna ZM-cwM5
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Izolbet Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Ireneusz Danieliszyn Firma Wielobranżowa zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2985
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
płyty styropianowe fasada
Model:
040 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-S(2)-P(15)-BS75-DS(N)5-DS.(70,-)2
Opis:
płyty styropianowe fasada 040 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-S(2)-P(15)-BS75-DS(N)5-DS.(70,-)2-TR80 33 opakowania po 0,3 m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano IZOTERM sp. j. wycofanie wyrobu z obrotu, a Praktiker Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6900368667966
Nr identyfikacyjny:
2989
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
PCHANKA
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Zabawka do popychania (helikopter/ryba), poruszająca się na 3-ch kółkach. Na powierzchni zabawki umieszczono papierowe naklejki powleczone folią. Podczas przemieszczania się zabawka dzwoni, poruszają się płetwy ryby i obraca się śmigło helikoptera. Zabawka wymaga częściowego montażu - na metalowym pręcie należy osadzić plastikowe śmigło. Do zabawki nie załączono drążka do popychania. W zestawie jest tylko uchwyt do nasunięcia na koniec brakującego drążka
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Wyrób nie spełnia wymogów 8 ust. 7 ww. rozporządzenia oraz w pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3. załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) z uwagi na umieszczenie sprzecznych z cechami i funkcją zabawki ostrzeżeń słownych i graficznych dot. wieku „0-3” i pojawienie się, w trakcie badania wytrzymałości na rozciąganie, elementów całkowicie mieszczących się w cylindrze do badania małych częściNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 - 2 oraz ust. 4 i ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i nakazał odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają i zakazał udostępniania. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6978542100134
Nr identyfikacyjny:
2990
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
ładowarka sieciowa USB „2PIN ADAPTOR USB, PND-5252”
Model:
AR:1000
Opis:
Na naklejce umieszczonej na wyrobie znajdowały się m.in. następujące informacje: Dystrybutor Eurobatt Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 18A, 05-090 Janki, znak CE. Bezpośrednio na urządzeniu umieszczono m.in. następujące informacje: Designed by Appwy California, Made in China Flextronice”
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Nie spełnia wymagań § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 10 ust. 1 rozp. MG w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na brak instrukcji obsługi, brak oznakowania transformatora sieciowego, niewłaściwą konstrukcję, przekroczenie wartości prądu w obwodzie o ograniczonym prądzie, brak zabezpieczenia przeciwzwarciowego, przebicie izolacji przy napięciu 1200V, niezgodne odstępy izolacyjne i odległości po powierzchni izolacji, połączenie przewodów sieciowych do kołków sieciowych poprzez lutowanie, materiał podtrzymujący kołki wtyku sieciowego nieodporny na nienormalną temperaturę, otwory umieszczone we wtyku USB, mające wymiary większe od dopuszczalnych, zastosowanie na obudowę materiału niespełniającego wymagań dla obudów przeciwpożarowych, negatywny wynik próby wytrzymałości elektrycznej izolacji w stanie nagrzania i brak deklaracji zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) i art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie na żądanie osób, które faktycznie nią władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
59003792418479
Nr identyfikacyjny:
2991
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
Naświetlacz LED 10W Pro-fessional
Model:
10W
Opis:
Naświetlacz LED 10W Pro-fessional
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej z uwagi na niezgodność w zakresie zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowychNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655 ze zm.) w zw. z art. 199 ust. 1a i 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. u. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 i art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2992
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
zasilacz 12V
Model:
5A FSP GROUP INC.FSP 060-1AD101C
Opis:
zasilacz 12V 5A FSP GROUP INC.FSP 060-1AD101C
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1215) z uwagi na brak deklaracji zgodności w zakresie ekoprojektu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655) w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542) w zw. z art. 199 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2014 r. poz. 243) oraz art. 104 i art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2993
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
zasilacz 12V 1A Power Adaptor (NW)
Model:
OEM ADS18B-B120100
Opis:
zasilacz 12V 1A Power Adaptor (NW) OEM ADS18B-B120100
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, ze zm.) z uwagi na brak informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655) w zw. z art. 199 ust. 1a i 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2014 r. poz. 243 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) w zw. z art. 129 ust. 2.1.f ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542)
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5904268090115
Nr identyfikacyjny:
2994
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
konwerter PCZ-SAT Digitality
Model:
SF-1T
Opis:
konwerter PCZ-SAT Digitality SF-1T
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, ze zm.) z uwagi na brak informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta oraz nieprawidłowe oznakowanie CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655 ze zm.) w zw. z art. 199 ust. 1a i 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. u. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) w zw. z art. 21 ust. 1 i art 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, ze zm.)
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2995
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
klej do płytek mrozoodporny
Model:
C1T BAU FEST BF 102
Opis:
klej do płytek mrozoodporny C1T BAU FEST BF 102 w ilości 52 worki po 25kg
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie przyczepności.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano dalszego udostępniania oraz nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
3000
Data wpisu:
2017-01-27
Nazwa:
zasilacz sieciowy do tabletów „QUER” 9V, 2A
Model:
KOM0533
Opis:
Na opakowaniu przedmiotowego wyrobu zamieszczono m.in.: znak towarowy producenta: QUER, nazwę i adres producenta: LECHPOL, Zbigniew Leszek, Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin, wyprodukowano w Chinach. Bezpośrednio na wyrobie zamieszczono m.in.: znak towarowy producenta: QUER, znak CE, „made in China”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806) oraz z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 3 pkt 4) i pkt 5) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 547), z uwagi na brak na sprzęcie oznaczenia natężenia prądu (w amperach) w odniesieniu do prądu wejścia „INPUT” oraz brak dołączonej do sprzętu instrukcji użytkowania.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1) i pkt 4) oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655, dalej: „usoz”) w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1) lit. k) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6880319176610
Nr identyfikacyjny:
3001
Data wpisu:
2017-01-30
Nazwa:
oprawa oświetleniowa - lampka nocna
Model:
ITEM NO: SK-17661, Lian Li NO.L813 (sowa)
Opis:
Lampka nocna – LED do montowania w gniazdach sieciowych w kształcie głowy sowy, wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Sowa ma namalowane uszy, oczy i dziób oraz przymocowane okulary z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Z tyłu obudowy lampy znajduje się wtyczka II klasy ochronności. Na spodzie wyrobu znajduje się czujnik oświetlenia. Lampa złożona jest z 2 części połączonych ze sobą 4 śrubami.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań§ 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806) i w pkt 4.1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia oraz w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 547 z późn. zm.), z uwagi na brak na wyrobach nazwy producenta lub znaku towarowego, danych znamionowych dotyczących zasilania, symbolu II klasy ochronności, numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego, instrukcji, ponadto wyroby posiadają obudowę o takim kształcie (słoń, sowa, pszczoła), iż mogą być traktowane przez dzieci jako zabawka.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2013101156864
Nr identyfikacyjny:
3002
Data wpisu:
2017-01-30
Nazwa:
oprawa oświetleniowa - lampka nocna
Model:
ITEM NO: SK-15686, Lian Li NO.L815 (słoń)
Opis:
lampka nocna – LED do montowania w gniazdach sieciowych w kształcie głowy słonia z wytłoczoną trąbą, wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim - uszy w kolorze różowym. Słoń ma namalowane oczy oraz przymocowane okulary wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Z tyłu oprawy znajduje się wtyczka II klasy ochronności. Na spodzie wyrobu znajduje się czujnik oświetlenia.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań§ 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806) i w pkt 4.1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia oraz w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 547 z późn. zm.), z uwagi na brak na wyrobach nazwy producenta lub znaku towarowego, danych znamionowych dotyczących zasilania, symbolu II klasy ochronności, numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego, instrukcji, ponadto wyroby posiadają obudowę o takim kształcie (słoń, sowa, pszczoła), iż mogą być traktowane przez dzieci jako zabawka.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6880319176573 (69387537202138)
Nr identyfikacyjny:
3003
Data wpisu:
2017-01-30
Nazwa:
oprawa oświetleniowa - lampka nocna
Model:
ITEM NO: SK-17657, HUAISHENG, HS-213 (pszczoła)
Opis:
lampka nocna – LED do montowania w gniazdach sieciowych w kształcie pszczoły. Oprawa wykonana jest z twardego tworzywa sztucznego - korpus w żółto-czarne pasy, głowa biała z wystającymi czarnymi czułkami i namalowanymi włosami oczami i ustami. Z tyłu oprawy znajduje się wtyczka II klasy ochronności. Lampa złożona jest z 2 części połączonych ze sobą 2 śrubami.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań§ 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806) i w pkt 4.1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia oraz w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 547 z późn. zm.), z uwagi na brak na wyrobach nazwy producenta lub znaku towarowego, danych znamionowych dotyczących zasilania, symbolu II klasy ochronności, numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego, instrukcji, ponadto wyroby posiadają obudowę o takim kształcie (słoń, sowa, pszczoła), iż mogą być traktowane przez dzieci jako zabawka.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.