Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 12/2016


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2945
Data wpisu:
2016-12-12
Nazwa:
Płytka ścienna
Model:
Dream Beige gat. 1
Opis:
Płytka ścienna Dream Beige gat. 1 299,8x600, 5x9,0 (mm) gat. 1
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie odporności na pękanie włoskowate.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2946
Data wpisu:
2016-12-12
Nazwa:
Folia izolacyjna Izo-V
Model:
typ A
Opis:
Folia izolacyjna Izo-V typ A o deklarowane grubości 0,20 mm(+/-40%), 32 rolki znajdujące się u sprzedawcy PHU Broker Sp. z o.o.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie grubości.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2947
Data wpisu:
2016-12-12
Nazwa:
Płyty styropianowe
Model:
EPS 040 Fasada
Opis:
Płyty styropianowe o grubości 40 mm
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, wartości oporu cieplnego, wytrzymałości na zginanie i rozciąganie, nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz brak identyfikacji partii wyrobu.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano MAGBUD SA wycofanie wyrobu z obrotu, a Bostar Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2948
Data wpisu:
2016-12-12
Nazwa:
element murowy ceramiczny - cegła pełna kl. 20
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Element murowy ceramiczny - cegła pełna kl. 20 o wymiarach 250x120x65 mm w ilosci 1220 szt. znajdującego się u sprzedawcy "Wroński" Sp.j. Oddział Miszewo
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na brak oznakowania wyrobu znakiem CE, brak wymaganej informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niedostateczną odporność na zamrażanie-odmrażanie.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2949
Data wpisu:
2016-12-12
Nazwa:
Cement portladzki popiołowy
Model:
EN 197-1-CEM II/B-V 32,5R
Opis:
Cement portladzki popiołowy EN 197-1-CEM II/B-V 32,5R w workach papierowych po 25 kg, sprzedawany przez Asorter Sp. z o.o.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie, nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano Ruben Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Asorter Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2950
Data wpisu:
2016-12-12
Nazwa:
Geowłóknina ECOFELT
Model:
PES-SB 100g/m2
Opis:
Geowłóknina ECOFELT PES-SB 100g/m2 w rolkach o wymiarach 1mx10mb, 25 rolek (250mb), znajdujący się u sprzedawcy Castorama Polska Sp. z o.o., punkt handlowy Gdańsk Oliwa
Kraj wytworzenia produktu:
Włochy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu wyrobu i nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano Castorama Polska Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5907595426534
Nr identyfikacyjny:
2951
Data wpisu:
2016-12-12
Nazwa:
Ładowarka pięcioportowa USB
Model:
PLCUSB5
Opis:
Ładowarka pięcioportowa USB
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w załączniku I, pkt 1 lit. b) oraz załączniku II pkt 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009 r., str. 3) w zakresie średniej sprawności.Na podst. art. 41c ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3, 41a ust. 1 i art. 43b ustawy z 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 poz. 655, ze zm.) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. u. z 2016 poz. 1489 ze zm.), art. 21 ust. 1 w zw. z art 2 ustawy z 13.04.2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1258, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23)
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2961
Data wpisu:
2016-12-14
Nazwa:
Membrana wysokoparoprzepuszczalna
Model:
LICON ECO
Opis:
Membrana wysokoparoprzepuszczalna LICON ECO w ilości 300 m2 (4 rolki)
Kraj wytworzenia produktu:
Czechy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie reakcji na ogień.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2962
Data wpisu:
2016-12-14
Nazwa:
Okno PCV dwuskrzydłowe
Model:
1501713-1
Opis:
Okno PCV dwuskrzydłowe o wymiarach 1435x1165
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem i współczynnika przenikania ciepła, nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zw. z art. 5 ust 1 oraz art 11 pkt 1 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano ORTIS s.c. wycofanie wyrobu z obrotu, a MTM Sp. J. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2964
Data wpisu:
2016-12-15
Nazwa:
Grzejnik panelowy
Model:
C22
Opis:
Grzejnik panelowy C22 600x400mm moc 967W
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ciśnienie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano ZPU IDMAR wycofanie wyrobu z obrotu, a Castorama Polska Sp. z o.o zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900495339782
Nr identyfikacyjny:
2965
Data wpisu:
2016-12-15
Nazwa:
żarówka LED Forever Light
Model:
A60 E27 SMD 12 LED WW 12W
Opis:
żarówka LED Forever Light A60 E27 SMD 12 LED WW 12W
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych oraz brak oznaczenia partii i numeru seryjnego lub innych informacji pozwalających na identyfikację wyrobu.Na podst. art. 41c.3.1 w zw. z art. 38.3.3 ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 poz. 655) i art. 199.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2014 poz. 243) w zw. z art. 129.2.1.f ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz na podst. art. 20 ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) oraz art. 104 i art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2968
Data wpisu:
2016-12-29
Nazwa:
płyty styropianowe
Model:
EPS 040 FASADA 1000x500x50 mm
Opis:
płyty styropianowe EPS 040 FASADA 1000x500x50 mm 37 opakowań po 0,30 m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, niezgodność klasy tolerancji wymiarowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie oraz rozciąganie.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano Golchem udostępniania wyrobu i nakazano Genderka Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2970
Data wpisu:
2016-12-29
Nazwa:
cement portlandzki
Model:
2016-09-14
Opis:
cement portlandzki CEM I 42,5 R cement Monolit Extra 671 opakowań po 25kg
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie oraz składu i składników.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano Superobby Market Budowlany Sp. z o.o. udostępniania wyrobu i nakazano Grupa Ożarów SA wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2973
Data wpisu:
2016-12-29
Nazwa:
Siatka z włókna szklanego ABC
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Siatka z włókna szklanego ABC w ilości 78 mb
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2974
Data wpisu:
2016-12-29
Nazwa:
masa rozpływna
Model:
wzmocniona włóknami masa rozpływna na bazie gipsu Schonox AP
Opis:
"wzmocniona włóknami masa rozpływna na bazie gipsu Schonox APF" 18 opakowań po 25 kg
Kraj wytworzenia produktu:
Niemcy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2978
Data wpisu:
2016-12-29
Nazwa:
Grzejnik płytowy stalowy
Model:
22 PKKP
Opis:
Grzejnik płytowy stalowy 22 PKKP o wymiarach 600x1000mm w ilości 37 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Turcja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie mocy cieplnej.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2979
Data wpisu:
2016-12-30
Nazwa:
Folia budowlana BAUFOL
Model:
Typ A
Opis:
Folia budowlana BAUFOL Typ A gr. 0,3mm (±40%) o wymiarach 5x20mb
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niezgodność informacji towarzyszącej oznakowaniu CE z deklaracją właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie grubości, a także wartości oporu dyfuzyjnego pary wodnej.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano CB S.A. wycofanie wyrobu z obrotu i zakazano PPUiH "U Stasia" udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.