Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 11/2016


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2943
Data wpisu:
2016-11-28
Nazwa:
piec stałopalny węglowy 10
Model:
Nie dotyczy
Opis:
piec stałopalny węglowy 10 wprowadzany do obrotu od 01.09.2015 r. do 21.04.2016 r. w ilości 224 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na brak oznakowania wyrobu znakiem dopuszczającym do obrotu, brak wymaganej informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu, brak deklaracji właściwości użytkowych oraz niedokonanie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie go na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
2944
Data wpisu:
2016-11-28
Nazwa:
piec stałopalny węglowy 12
Model:
Nie dotyczy
Opis:
piec stałopalny węglowy 12 wprowadzany do obrotu od 01.09.2015 r. do 21.04.2016 r. w ilości 155 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na brak oznakowania wyrobu znakiem dopuszczającym do obrotu, brak wymaganej informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu, brak deklaracji właściwości użytkowych oraz niedokonanie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie go na żądanie osób, które faktycznie nim włądają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.