Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 8/2016


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2908
Data wpisu:
2016-08-17
Nazwa:
Czujnik tlenku węgla model NCC-1
Model:
NCC-1
Opis:
Obudowa czujnika tlenku węgla model NCC-1 ma okrągły kształt i jest wykonana z tworzywa sztucznego. Produkt został wyposażony w funkcję TEST (sprawdzania sygnalizacji optycznej i akustycznej). Do produktu załączono instrukcję obsługi i montażu sporządzoną w języku polskim, która zawiera m. in. informacje o zgodności czujnika z normą PN-EN 50291-1:2010 „Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych – Część 1: Metody badań i wymagania”. Na opakowaniu produktu umieszczono informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie go na rynek, tj.: „Wyprodukowano w Chinach dla COBANK, ul. Dobra 18/63, 05-804 Pruszków”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
Jarosław Ciepał „COBANK” Doradztwo Gospodarcze, Nowe Technologie Logistyka Jarosław Ciepał ul. Dobra 18 lok. 63 05-800 Pruszków
ZatruciePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.