Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 4/2016


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2900
Data wpisu:
2016-04-01
Nazwa:
gont asfaltowy
Model:
Matizol
Opis:
Gont asfaltowy o obniżonej zawartości asfaltu na osnowie mineralnej - karpiówka, w ilości 23,10m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), przedsiębiorcy PMI Izolacja - Matizol S.A. nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu, natomiast przedsiębiorcy PHU PANDA zakazano dalszego udostępniania partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2901
Data wpisu:
2016-04-01
Nazwa:
płyta sufitowa
Model:
Thermatex Antaris C SK
Opis:
płyta sufitowa Thermatex Antaris C SK, w ilości 3 kartony (17,28m2)
Kraj wytworzenia produktu:
Niemcy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zakazano obrotu partią wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2902
Data wpisu:
2016-04-01
Nazwa:
Papa asfaltowa izolacyjna
Model:
I 333, typ A
Opis:
Papa asfaltowa izolacyjna w ilości 5 sztuk po 20m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), przedsiębiorcy IZOBUD Sp. z o.o. nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu, natomiast przedsiębiorcy Krzysztof Radwański Patronat "BUDOPEX" zakazano dalszego udostępniania partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2903
Data wpisu:
2016-04-01
Nazwa:
element systemu konstrukcji sufitu podwieszanego
Model:
Ventatec T-24 Click GK
Opis:
element systemu konstrukcji sufitu podwieszanego Ventatec T-24 Click GK, w ilości 1746 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Niemcy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zakazano obrotu partią wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.