Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 1/2016


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Kod EAN:5900950987411
Nr identyfikacyjny:
2871
Data wpisu:
2016-01-08
Nazwa:
Rozpałka do grilla 0,5
Model:
Numer indeksowy 649-327-00-6 i data produkcji: 12.03.2015 r.
Opis:
Rozpałka ma postać parafinowanego płynu i przeznaczona jest do rozpalania paliw np.: w grillach. Produkt pakowany jest w butelkę z ciemnego tworzywa sztucznego o pojemności 0,5 l, która posiada zamknięcie w kształcie plastikowej nakrętki, wyposażonej w mechanizm utrudniający otwarcie jej przez dzieci. Na opakowaniu umieszczono etykietę, na której podano następujące informacje: „Rozpałka do grilla 0,5 l, dystrybutor: Grill - Impex sp. z o. o. sp. k., 06-231 Młynarze, Sieluń 4a, kod EAN 5900950987411; Podpałka do grilla zgodna z normą EN 1860 – 3:2003/A1:2006; Skład: Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem (oznakowanie WE 265-150-3); Numer indeksowy 649-327-00-6; Termin przydatności: 3 lata od daty produkcji; Data produkcji: 12.03.2015.”
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
NEXUS sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu
PoparzeniePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy GRILL-IMPEX sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Sieluniu ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez ten produkt.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2879
Data wpisu:
2016-01-21
Nazwa:
papa asfaltowa
Model:
MASTERBIT V60 S30
Opis:
Papa asfaltowa podkładowa na welonie szklanym o wymiarach 10m x 1m x 3mm, partia produkcyjna z 13.05.2015 r. zmiana 1
Kraj wytworzenia produktu:
Rosja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) w zakresie oznakowania, informacji dołączonej do oznakowania, deklaracji właściwości użytkowych, oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz niespełnienia właściwości użytkowej.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2880
Data wpisu:
2016-01-21
Nazwa:
papa asfaltowa
Model:
PRIMA Glas G200 S42
Opis:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na tkaninie szklanej o wymiarach 7,5m x 1,0 m x 4,2mm, partia produkcyjna z 08.02.2015 r. zmiana 1)
Kraj wytworzenia produktu:
Rosja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów § 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) w zakresie oznakowania, informacji dołączonej do oznakowania, deklaracji właściwości użytkowych, oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz niespełnienia właściwości użytkowej.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7460745744028
Nr identyfikacyjny:
2882
Data wpisu:
2016-01-21
Nazwa:
zabawka - zabawki do kąpieli Bath Toys (2 kaczuszki)
Model:
zestaw 6801
Opis:
Zabawka do kąpieli, składa się z dwóch gumowych żółtych kaczuszek, które zapakowane są w siatkę z tworzywa sztucznego, spiętą kartonową zawieszką.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób niezgodny z wymaganiami określonymi w § 8 ust 7 i § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454, z późn. zm.), z uwagi na oznaczenie ostrzeżeniem dotyczącym wieku, sprzecznym z przewidywanym użytkowaniem zabawki, zgodnie z jej funkcją, rozmiarem i charakterystyką, tj. ostrzeżeniem graficznym i słownym dotyczącym wieku (0-3) oraz z uwagi na brak deklaracji zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2885
Data wpisu:
2016-01-25
Nazwa:
Dron
Model:
Pathfinder XiNXUN STUNT NO.X-47
Opis:
Dron Pathfinder XiNXUN STUNT NO.X-47
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak kopii deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego oraz brak oznakowania CE na wyrobie.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2888
Data wpisu:
2016-01-25
Nazwa:
Dron
Model:
Quadracopter Syma X1 NO.X1
Opis:
Dron Quadracopter Syma X1 NO.X1
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak kopii deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego oraz brak oznakowania CE na wyrobie.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 w związku z 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7330571145460
Nr identyfikacyjny:
2889
Data wpisu:
2016-01-25
Nazwa:
Maszynka do strzyżenia włosów
Model:
MARQUANT
Opis:
Maszynka do strzyżenia włosów
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
InneNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z późn. zm.) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7330571192006
Nr identyfikacyjny:
2890
Data wpisu:
2016-01-25
Nazwa:
Podręczne urządzenie do masażu
Model:
MARQUANT
Opis:
Podręczne urządzenie do masażu
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
InneNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901583546587
Nr identyfikacyjny:
2891
Data wpisu:
2016-01-26
Nazwa:
Naświetlacz LED ABILITE
Model:
70W AZBJNXI070CNBP
Opis:
Naświetlacz LED ABILITE
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014r., poz. 1645 ze zm.) w zw. z art. 199 ust. 1 ustawy z 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w zw. z 268a ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 267), Prezes UKE zakazał Elektrotek udostępniania wyrobu, natomiast YAMO nakazał wycofanie z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901583542893
Nr identyfikacyjny:
2892
Data wpisu:
2016-01-26
Nazwa:
Zasilacz LED ABILITE
Model:
12V 36W S-36-12 ATBJZDDS361236W2A
Opis:
Zasilacz LED ABILITE
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z 268a ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 267), Prezes UKE zakazał Elektrotek udostępniania wyrobu, natomiast YAMO nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901583541704
Nr identyfikacyjny:
2893
Data wpisu:
2016-01-26
Nazwa:
Zasilacz LED ABILITE
Model:
12V 50W S-50-12 ATBJZDDS501250W4.16A
Opis:
Zasilacz LED ABILITE
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z 268a ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 267), Prezes UKE zakazał Elektrotek udostępniania wyrobu, natomiast YAMO nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901583545757
Nr identyfikacyjny:
2894
Data wpisu:
2016-01-26
Nazwa:
Naświetlacz LED ABILITE
Model:
100W AZBJNXI100WNBP
Opis:
Naświetlacz LED ABILITE
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z 268a ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 267), Prezes UKE zakazał Elektrotek udostępniania wyrobu, natomiast YAMO nakazał wycofanie wyrobu z obrotu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6900368330570
Nr identyfikacyjny:
2895
Data wpisu:
2016-01-26
Nazwa:
zabawka - Lokomotywa edukacyjna
Model:
No. 8688i
Opis:
Zestaw lokomotywa i cztery klocki w kształcie liter i cyfr z elementami grzechoczącymi ze sztywnego tworzywa sztucznego i sześć tekturowych kart z kolorowymi obrazkami. W górnej części lokomotywy obracający się kołowrotek i komin z elementami grzechoczącymi. W podstawie pojemnik na trzy baterie AA (RL6) zamknięte pokrywą oraz przełącznik. Po uruchomieniu lokomotywa przemieszcza się, emituje dźwięki oraz zapalają się i gasną światełka. Na zabawce umieszczone zostały naklejki wykonane z folii.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Udławienie, Uduszenie, Zatrucie, "Wyrób niezgodny z wymaganiami określonymi w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454, z późn. zm.) oraz ze szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.4.2, pkt 1.4.3 i pkt 4.4 Załącznika Nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” rozporządzenia, z uwagi na: pojawienie się w wyniku badań elementów, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części, umieszczenie na zabawce ostrzeżenia graficznego dotyczącego wieku (0-3), sprzecznego z zamierzonym sposobem użytkowania zabawki, zgodnie z jej funkcją, rozmiarem i charakterystyką oraz nieodpowiednie zabezpieczenie pojemnika na baterie.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.