Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 12/2015


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2858
Data wpisu:
2015-12-04
Nazwa:
płyty styropianowe
Model:
EPS P 150 035 HYDROPLUS
Opis:
Płyta styropianowa o wymiarach 1000x500x50 mm, partia 3 m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2859
Data wpisu:
2015-12-14
Nazwa:
element murowy ceramiczny
Model:
HD kategoria I
Opis:
element murowy ceramicznyHD kategorii I o wymiarach 2500x120x65 mm w klasie 25, partia 1152 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2861
Data wpisu:
2015-12-22
Nazwa:
papa asfaltowa
Model:
PYE PV 200 S52-EKV
Opis:
Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej o wymiarach 1x5m i grubości 5,2mm, wyprodukowana i wprowadzona do obrotu w okresie od 01.07.2013 r. do 22.06.2015 r. (z wyłączeniem partii produkcyjnej z 17.07.2013 r.).
Kraj wytworzenia produktu:
Białoruś
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację, towarzyszącą oznakowaniu CE oraz nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych.Na podstawie art. 31 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
5907522118556
Nr identyfikacyjny:
2862
Data wpisu:
2015-12-23
Nazwa:
Adapter typ OPG-27L
Model:
OPG-27L
Opis:
Jest to urządzenie przenośne, nierozbieralne i wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Produkt składa się z dwóch gniazdek wtyczkowych, trzonka o gwincie E27 oraz osłony wykonanej z matowego tworzywa sztucznego. Konstrukcja obudowy adaptera umożliwia wkręcenie go w oprawę oświetleniową typu E27 i podłączenie do niego dwóch dodatkowych urządzeń elektrycznych zaopatrzonych w przewody zakończone płaską wtyczką 2,5 A. Bezpośrednio na adapterze trwale naniesiono m.in.: znak firmowy „TIMEX”, model „OPG-27L” oraz znak CE. Produkt jest oferowany w opakowaniu foliowym.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
Stanisława i Andrzej Tomczak „Timex” spółka jawna, ul. Pilska 13, 78-400 Szczecinek
Poparzenie, Porażenie prądemPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu. W przypadku adapterów wprowadzonych na rynek – nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe ich wycofanie z rynku oraz ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej przedsiębiorcy.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
Kod EAN: 4000810119356
Nr identyfikacyjny:
2867
Data wpisu:
2015-12-30
Nazwa:
Grill okrągły z półką "GRILL CHEF by LANDMANN" 0539Q
Model:
0539Q, Art.-No. 11934
Opis:
Grill CHEF 0539Q Art.-No. 11934 jest to grill wielokrotnego użytku składający się z: paleniska (okrągłej misy) i trzech nóg w kolorze czarnym, osłony paleniska i okrągłego elementu wzmacniającego w kolorze czerwonym oraz rusztu w kolorze srebrnym. Ruszt na żywność posiada średnicę poniżej 400 mm i został wyposażony w trwale przymocowany uchwyt. Konstrukcja grilla umożliwia ręczną regulację wysokości rusztu. Głębokość paleniska mierzona od najniższego punktu podstawy do górnej krawędzi boku wynosi 35 mm. Bezpośrednio na osłonie paleniska grilla umieszczono nazwę producenta oraz ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Ponadto na opakowaniu produktu zamieszczono m.in. następujące informacje: instrukcję obsługi oraz „Wyprodukowano w ChRL dla holding Landmann. Importer/dovozce: Landmann Polska sp. z o.o. 59-400 Jawor, ul Kuziennicza 13b, www.landmann.pl".
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
InnePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy Landmann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze wprowadzania na rynek grilli z półką Grill CHEF 0539Q Art.-No. 11934 i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu. W przypadku grilli z półką Grill CHEF 0539Q Art.-No. 11934 wprowadzonych na rynek - nakazał ww. przedsiębiorcy ich natychmiastowe wycofanie z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2868
Data wpisu:
2015-12-28
Nazwa:
Styropian
Model:
FASADA Ekostyr EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS.(N)2-DS.
Opis:
Styropian GR 100MM, DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ: 1000MM X 500MM W ILOŚCI 12 PACZEK X 0,3M3 = 3,6M3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację, towarzyszącą oznakowaniu CE, brak kopii deklaracji właściwości użytkowych, brak informacji umożliwiających identyfikowalność partii wyrobu oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2869
Data wpisu:
2015-12-28
Nazwa:
Styropian
Model:
DACH/PODŁOGA Ekostyr EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(
Opis:
Styropian GR 50MM, DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ: 1000MM X 500MM W ILOŚCI 12 PACZEK X 0,3M3 = 3,6M3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację, towarzyszącą oznakowaniu CE, brak kopii deklaracji właściwości użytkowych, brak informacji umożliwiających identyfikowalność partii wyrobu oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7452512325578
Nr identyfikacyjny:
2870
Data wpisu:
2015-12-28
Nazwa:
lutownica oporowa 40W „HAO JIN”
Model:
ITEM: MB-0225
Opis:
Lutownica oporowa, bezpośrednio na wyrobie następujące informacje: 40W, 220V/240V. Na opakowaniu wyrobu umieszczono m.in. następujące informacje: HAO JIN, SOLDERING IRON, ELECTRIC SOLDERING IRONS, lutownica, dystrybutor: Eurobatt Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 18A, 05-090 Janki, Made in China.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru, Wyrób niezgodny z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1, § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089 z późn. zm.), z uwagi na brak na wyrobie informacji dot. bezpieczeństwa użytkowania, oznakowania CE oraz brak deklaracji zgodności.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, powiadomienie konsumentów oraz nakazał odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają, a także zakazał udostępniania wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.