Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 10/2015


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2802
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
klej do tarasów
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Klej elastyczny, mrozoodporny, do okładzin ceramicznych klasa C2E na bazie cementu do okładzin podłogowych wewnątrz i na zewnątrz, partia 21 worków po 25 kg.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), przedsiębiorcy MC-Bauchemie Sp. z o.o. nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu, natomiast przedsiębiorcy Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. zakazano obrotu partią wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2803
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
papa asfaltowa
Model:
PYE PV 200 S52-EKV
Opis:
Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej o wymiarach 1x5m i grubości 5,2mm, partia produkcyjna z 17.07.2013 r.
Kraj wytworzenia produktu:
Białoruś
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5687958090885
Nr identyfikacyjny:
2804
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
świetlówka energooszczędna
Model:
S 26W E27 (Ref: ZGC2012-90880
Opis:
świetlówka energooszczędna z trzonkiem E27
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych., Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 14 ust. 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6032987465651
Nr identyfikacyjny:
2805
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem
Model:
GT CAR
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oświadczenia o zgodności z wymaganiami dyrektywy RTTE 99/5, ponadto nie wskazano miejsca dostępności deklaracji zgodności i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901299906750
Nr identyfikacyjny:
2806
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
ładowarka USB TITANUM
Model:
TZ104
Opis:
ładowarka USB TITANUM
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901299906736
Nr identyfikacyjny:
2807
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
ładowarka mini USB ESPERANZA
Model:
EZ112K
Opis:
ładowarka mini USB ESPERANZA
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5908293907455
Nr identyfikacyjny:
2808
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
lampa zewnętrzna LED Light EVO
Model:
LFL 30W 230V W 455E
Opis:
lampa zewnętrzna LED Light EVO
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5908293907417
Nr identyfikacyjny:
2809
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
lampa zewnętrzna LED Light EVO
Model:
LFL 10W 230V WW 417E
Opis:
lampa zewnętrzna LED Light EVO
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2012020569762
Nr identyfikacyjny:
2810
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
dzwonek bezprzewodowy
Model:
SK-6976
Opis:
dzwonek bezprzewodowy opisany na opakowaniu jako "doorbell remote control"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 243) w zakresie promieniowania niepożądanego nadajnika.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
20122020569816
Nr identyfikacyjny:
2811
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
dzwonek bezprzewodowy
Model:
Nie dotyczy
Opis:
dzwonek bezprzewodowy opisany na opakowaniu jako "wireless doorbell remote control"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE, oświadczenia o zgodności z wymaganiami dyrektywy RTTE 99/5, ponadto nie wskazano miejsca dostępności deklaracji zgodności i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
1832712805395
Nr identyfikacyjny:
2812
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
dzwonek bezprzewodowy
Model:
Nie dotyczy
Opis:
dzwonek bezprzewodowy opisany na opakowaniu jako "wireless door chime"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE, oświadczenia o zgodności z wymaganiami dyrektywy RTTE 99/5, ponadto nie wskazano miejsca dostępności deklaracji zgodności i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2012020569779
Nr identyfikacyjny:
2813
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
dzwonek bezprzewodowy
Model:
SK-6977
Opis:
dzwonek bezprzewodowy opisany na opakowaniu jako "doorbell remote control"
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE, oświadczenia o zgodności z wymaganiami dyrektywy RTTE 99/5, ponadto nie wskazano miejsca dostępności deklaracji zgodności i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901854501482
Nr identyfikacyjny:
2814
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
ładowarka mini usb Mobio
Model:
For 5/5S/5C
Opis:
ładowarka mini usb do iPhone 5 marki Mobio
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych., Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 14 ust. 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2006000010269
Nr identyfikacyjny:
2815
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
świetlówka energooszczędna
Model:
S 15W E27 (Ref: 0626)
Opis:
świetlówka energooszczędna z trzonkiem E27
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych., Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 14 ust. 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
1849212901489
Nr identyfikacyjny:
2816
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
zegar cyfrowy
Model:
90148
Opis:
zegar cyfrowy
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 i 14 ust. 1 i 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE na wyrobie oraz nieprawidłowe oznakowanie CE na opakowaniu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2011211552750
Nr identyfikacyjny:
2817
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem marki YILE TOYS
Model:
58120B
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem marki YILE TOYS
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych art. 18 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2013063000403
Nr identyfikacyjny:
2818
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
Car FM Transmitter
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Car FM Transmitter
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych art. 18 pkt 1 oraz art. 20 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE na wyrobie, nieprawidłowe oznakowanie CE na opakowaniu, niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2013070100257
Nr identyfikacyjny:
2819
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
zabawka - samochód zdalnie sterowany
Model:
Super crazy wheels king
Opis:
zabawka - samochód zdalnie sterowany
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych art. 18 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
1488211800609
Nr identyfikacyjny:
2820
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
lampa LED marki HaiPing
Model:
888
Opis:
lampa LED marki HaiPing
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 12 i 14 ust. 1 i 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE na wyrobie oraz nieprawidłowe oznakowanie CE na opakowaniu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8787247835115
Nr identyfikacyjny:
2821
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem
Model:
ref. 3511
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE, oświadczenia o zgodności z wymaganiami dyrektywy RTTE 99/5, ponadto nie wskazano miejsca dostępności deklaracji zgodności i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2822
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
zabawka - model samochodu sterowany radiem marki HENGDE
Model:
HD-6650B
Opis:
zabawka - model samochodu sterowany radiem marki HENGDE
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 18 pkt 1 i art. 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego oraz nieprawidłowe oznakowanie CENa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6823469075891
Nr identyfikacyjny:
2823
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem marki POWERFUL RACING
Model:
777B-4
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem marki POWERFUL RACING
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 154 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) i art. 18 pkt 1 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak znaku ostrzegawczego urządzenia klasy II, niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego oraz brak informacji umożliwiających identyfikację kraju lub obszaru geograficznego, na kórym wyrób może być użytkowany.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6950040400077
Nr identyfikacyjny:
2824
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem
Model:
R8
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem zasilaczem Haichen Electronic
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych art. 18 pkt 1 oraz art. 20 ust. 1 , 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE na wyrobie, nieprawidłowe oznakowanie CE na zasilaczu, niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5901680148158
Nr identyfikacyjny:
2825
Data wpisu:
2015-10-13
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem marki King R
Model:
037AB/4
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem marki King R
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
InneNa podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6989879514471
Nr identyfikacyjny:
2826
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem marki CHUANG WEI
Model:
8813
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem marki CHUANG WEI
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych art. 18 pkt 1 oraz art. 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE i niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6823769080137
Nr identyfikacyjny:
2827
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem marki XING QUN
Model:
Police Car 8001-3
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem marki XING QUN
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych art. 18 pkt 1 oraz art. 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE i niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5908883200539
Nr identyfikacyjny:
2828
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
Ładowarka USB
Model:
IT - ZY-500 (item no 320053)
Opis:
Ładowarka USB
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta lub upoważnionego przedstawiciela.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2014090100463
Nr identyfikacyjny:
2829
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
Ładowarka USB
Model:
GKK - UR-108
Opis:
Ładowarka USB
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta lub upoważnionego przedstawiciela.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2014090100470
Nr identyfikacyjny:
2830
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
Zasilacz / ładowarka USB
Model:
smart SHOP - 14in1
Opis:
Zasilacz / ładowarka USB
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta lub upoważnionego przedstawiciela.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2011062024932
Nr identyfikacyjny:
2831
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
Zasilacz / ładowarka USB
Model:
ARISON - UNT-07 (item no 202493
Opis:
Zasilacz / ładowarka USB
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta lub upoważnionego przedstawiciela.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6920110416208
Nr identyfikacyjny:
2832
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
Maszynka do golenia Brown
Model:
BR-7691
Opis:
Maszynka do golenia Brown
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na brak informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta lub upoważnionego przedstawiciela.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2012020569762
Nr identyfikacyjny:
2833
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
Dzwonek bezprzewodowy ZHISHAN
Model:
SK-6976
Opis:
Dzwonek bezprzewodowy ZHISHAN
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 243) oraz w art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE oraz niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia o zgodności z zasadniczymi wymaganiami.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2012020595723
Nr identyfikacyjny:
2834
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
Dzwonek bezprzewodowy Intelligent
Model:
SK-9572
Opis:
Dzwonek bezprzewodowy Intelligent
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 243) oraz w art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE oraz niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia o zgodności z zasadniczymi wymaganiami.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
6825856196929
Nr identyfikacyjny:
2835
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem marki QINYE
Model:
69z
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem marki QINYE
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych art. 18 pkt 1 oraz art. 20 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE na wyrobie, nieprawidłowe oznakowanie CE na zasilaczu, niedołączenie do wyrobu deklaracji zgodności lub oświadczenia ogólnego.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z art. 199 ust. 1 i 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 w związku z art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2836
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
zabawka - samochód sterowany radiem creazy racing
Model:
NO.999G-1
Opis:
zabawka - samochód sterowany radiem creazy racing
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oznakowania CE, oświadczenia o zgodności z wymaganiami dyrektywy RTTE 99/5, ponadto nie wskazano miejsca dostępności deklaracji zgodności i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2837
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
umywalki CARLA 90
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Umywalki CARLA 90, partia 2 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Szwecja
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki prowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zakazano obrotu partią wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2838
Data wpisu:
2015-10-14
Nazwa:
grzejniki stalowe ANSLUT
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Grzejniki stalowe ANSLUT, partia 12 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Niemcy
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 7ust. 1, art. 9 ust. 2 oraz art. 11 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE oraz brak dostępu do deklaracji właściwości użytkowych i brak instrukcji obsługi.Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zakazano obrotu partią wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2839
Data wpisu:
2015-10-20
Nazwa:
Sofa AGA IIR
Model:

Opis:
Sofa AGA IIR to tapicerowany mebel przeznaczony do siedzenia, posiadający po rozłożeniu również funkcję do spania dla dwóch osób. Produkt występuje w kolorze popielatym, a w części środkowej oparcia i siedziska posiada tłoczony wzór w odcieniach szarości i popielu. Rozkładanie sofy odbywa się poprzez poziome wysuwanie konstrukcji siedziska. Powierzchnia do spania składa się z trzech elementów wysuwanych łącznie ze skrzynią, stanowiącą pojemnik na pościel. Do mebla dołączono instrukcję użytkowania i konserwacji, natomiast w skrzyni umieszczono etykiety z nazwą produktu oraz nazwą i adresem podmiotu odpowiedzialnego za jego wprowadzenie na rynek.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
Grzegorz Śniechowski GRZEGORZ ŚNIECHOWSKI DAGS ul. Powstańców Śląskich 35A, 48-340 Głuchołazy
Inne, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – w przypadku sof AGA II R wprowadzonych na rynek – nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2840
Data wpisu:
2015-10-20
Nazwa:
Sofa USZAK IR
Model:

Opis:
Sofa USZAK IR to tapicerowany mebel przeznaczony do siedzenia, posiadający po rozłożeniu również funkcję do spania dla jednej osoby. Produkt występuje w kolorze brązowym, natomiast w części środkowej oparcia i siedziska posiada tłoczony wzór kwiatowy w odcieniach bieli i brązu. Rozkładanie sofy odbywa się poprzez poziome wysuwanie konstrukcji siedziska. Powierzchnia do spania mebla składa się z trzech elementów wysuwanych łącznie ze skrzynią, stanowiącą pojemnik na pościel. Do mebla dołączono instrukcję użytkowania i konserwacji. W skrzyni umieszczono etykiety z nazwą produktu oraz nazwą i adresem podmiotu odpowiedzialnego za jego wprowadzenie na rynek.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Wytwórca w UE
Grzegorz Śniechowski GRZEGORZ ŚNIECHOWSKI DAGS ul. Powstańców Śląskich 35A, 48-340 Głuchołazy
Inne, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – w przypadku sof USZAK IR wprowadzonych na rynek – nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
7330571046491
Nr identyfikacyjny:
2841
Data wpisu:
2015-10-27
Nazwa:
Grill stołowy 737-102
Model:
737-102
Opis:
Grill składa się z misy paleniska o wymiarach ok. 35,5 cm oraz zdejmowanej pokrywy z uchwytem wykonanych ze stali i polakierowanych na czarno, rusztu węglowego (w kolorze czarnym) o średnicy 30 cm, chromowanego rusztu na żywność o średnicy 34 cm, popielnika o średnicy 24 cm. Grill wyposażony jest w trzy nóżki i nie posiada uchwytów do przenoszenia, a ruszt na żywność nie posiada żadnych uchwytów i osadzony jest na wyprofilowanym rancie misy paleniska. Na kartonie, w który grill jest zapakowany umieszczono następujące informacje: „Grill stołowy Ø 350 mm”, „kod EAN 7330571046491”, „Item nr. 737-102”, „Made in P.R.C”, „Manufactured for JULA, www.jula.com, informacje w czterech językach: „z popielnikiem, wentylacja w pokrywie i na dnie, 3 nogi, wysokość grilla: 43 cm” oraz naklejkę o treści: „JULA POLAND sp. z o. o.”.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
PoparzeniePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy JULA POLAND sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wprowadzania na rynek grilli stołowych 737-102 i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu. W przypadku grilli stołowych 737-102 wprowadzonych na rynek - nakazał ww. przedsiębiorcy ich natychmiastowe wycofanie z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
7330571132637
Nr identyfikacyjny:
2842
Data wpisu:
2015-10-27
Nazwa:
Grill mini beczka 760-013
Model:
760-013
Opis:
Grill wykonany jest ze stali i składa się z misy paleniska, pokrywy z uchwytem, mogącej pełnić również funkcję dodatkowego paleniska, dwóch chromowanych rusztów węglowych o wymiarach 34,5 cm x 17,7 cm i dwóch chromowanych rusztów na żywność o wymiarach 33,5 cm x 21,8 cm. Pokrywa grilla posiada drewniany uchwyt o długości 27 cm służący do przenoszenia grilla, a w przypadku rozłożenia połówek grilla stanowi on podparcie dla górnej części grilla. W pokrywie i na spodzie misy paleniska znajdują się obustronne otwory umożliwiające przepływ powietrza. Ruszty na żywność nie posiadają żadnych uchwytów i opierają się na dłuższych, metalowych krawędziach z podwójnie zagiętej blachy. Na kartonie, w który grill jest zapakowany umieszczono następujące informacje: „Mini grill beczka”, „kod EAN 7330571132637”, „Item nr. 760-013”, „Made in P.R.C”, „Manufactured for JULA, www.jula.com., informacje w czterech językach: „podnoszona pokrywa. Podwójna powierzchnia grillowania. Grubość blachy: 0,5 mm” oraz naklejkę o treści: „JULA POLAND sp. z o. o.”.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
PoparzeniePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy JULA POLAND sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wprowadzania na rynek grilli mini beczka 760-013 i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu. W przypadku grilli mini beczka 760-013 wprowadzonych na rynek - nakazał ww. przedsiębiorcy ich natychmiastowe wycofanie z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:
7330571293888
Nr identyfikacyjny:
2843
Data wpisu:
2015-10-27
Nazwa:
Grill węglowy 761-075
Model:
761-075
Opis:
Grill składa się z misy paleniska w kolorze czarnym, nakładanej na nią pokrywy z uchwytem w kolorze czerwonym wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, chromowanego ruszt na żywność o wymiarach 41,5 cm x 26,0 cm oraz ruszt węglowy w kolorze czarnym o wymiarach 34,0 cm x 23,3 cm, który oparty jest wewnątrz misy na metalowych prętach stojaka. Na krótkich bokach misy paleniska zamocowane są dwa uchwyty do przenoszenia grilla. Na kartonie w który grill jest zapakowany umieszczono informacje: „Grill węglowy”, „kod EAN 7330571293888”, „Item nr. 760-075”, „Made in P.R.C”, „Manufactured for JULA, www.jula.com., informacje w czterech językach: „Ruszt do grillowania 36 x 27 cm, Ruszt na węgiel/brykiet. Dwie składane nóżki. Zawory do regulacji dopływu powietrza. Dwa uchwyty na krótkich bokach. Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo.” oraz naklejkę o treści: „JULA POLAND sp. z o. o.”.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
PoparzeniePrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy JULA POLAND sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wprowadzania na rynek grilli węglowy 761-075 i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu. W przypadku grilli węglowy 761-075 wprowadzonych na rynek - nakazał ww. przedsiębiorcy ich natychmiastowe wycofanie z rynku.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2844
Data wpisu:
2015-10-27
Nazwa:
Rozgałęźnik przekształcający-adaptor LX6049
Model:
LX6049
Opis:
Produkt wykonany jest z białego tworzywa sztucznego i składa się z wtyczki do gniazda sieciowego występującego w Polsce, a ponadto wyposażony jest w trójotworowe gniazdo typowe dla wtyczki używanej w Wielkiej Brytanii. Otwory gniazda produktu zbliżone są do prostokątów. Bezpośrednio na produkcie trwale naniesiono: „10A, 250V, Made In China” oraz symbol uziemienia ochronnego bez okręgu. Na papierowej etykiecie naklejonej na produkcie podano: „PRA0002, adaptor, WT PL/GN UNIW Z/U, 5902694400119, importer OMAKO, 26.01.2015”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądemPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ww. ustawy nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.