Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 5/2015


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2779
Data wpisu:
2015-05-27
Nazwa:
Produkt rażący prądem "Match SHOCKING With Flashlight"
Model:

Opis:
Produkt rażący prądem to gadżet przypominający zapałkę, który pełni również funkcję małej latarki LED, zasilany baterią guzikową. Po wysunięciu główki zapałki, produkt emituje wiązkę światła. Po naciśnięciu przycisku urządzenie emituje impuls elektryczny powodujący porażenie prądem. Na opakowaniu zbiorczym (półkarton z nadrukiem), w którym znajduje się łącznie 24 sztuki gadżetów, umieszczono m.in. dane dotyczące przedsiębiorcy tj.: „ABIA Sp. z o.o., 05-552 Wólka Kosowska, Al. Krakowska 87 lok. C22, tel. kom. +48692699841”.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądemPrezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktów z rynku oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ww. ustawy nakazał ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez te produkty.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2777
Data wpisu:
2015-05-21
Nazwa:
płyty styropianowe
Model:
EPS 70
Opis:
Płyty styropianowe EPS 70 Dach/Podłoga o wymiarach 1000x500x50, partia 204,121 m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2778
Data wpisu:
2015-05-22
Nazwa:
papa asfaltowa
Model:
V-BIT 5 200 S4 SBS
Opis:
papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa o wymiarach 1x7,5 m i grubości 4,00 mm, partia 7 rolek po 7,5 m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
7460745268166
Nr identyfikacyjny:
2775
Data wpisu:
2015-05-12
Nazwa:
zabawka - zestaw 2012B (wózek z lalką)
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Wózek spacerowy i lalka. Stelaż z plastikowych rurek połączonych nitami. Rurki połączone nitami i składają się nożycowo. Siedzisko z materiału włókienniczego, z pasekiem materiału połączonym z paskiem krokowym. Blokada zabezpieczająca. 4 podwójne plastikowe kółka na metalowych prętach. Lalka z plastiku, głowa z tworzywa gumopodobnego. Zdejmowane części garderoby – śpioszki na rzepy i czapeczka z materiałów włókienniczych. Na plecach okrągły otwór, z urządzeniem emitującym dźwięki.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Złamanie kończyny, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute), Udławienie, Uduszenie, Wyrób niezgodny z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454), oraz pkt 1.3, 1.4.2, 1.4.3 i pkt 4.4 załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia, z uwagi na zwolnienie się blokady zabezpieczającej, złożenie się wózka i złamanie jednej z rurek, co stwarza ryzyko urazu w przypadku nieoczekiwanego złożenia się zabawki oraz ze względu na pojawienie się małych elementów (uchwyt smoczka lalki oraz serduszko mocujące uchwyt) stwarzających ryzyko uduszenia, a także dostępność baterii guzikowych bez użycia narzędzi i brak oznakowania napięcia nominalnego i kształtu baterii.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4 oraz ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.