Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 4/2015


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2770
Data wpisu:
2015-04-23
Nazwa:
Cement
Model:
CEM II/B-V 32,5 R
Opis:
Cement portlandzki popiołowy CEM-II/B-V 32,5 R
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4.4.2011, s. 5) z uwagi na nieprawidłowe przeprowadzenie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.Na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2771
Data wpisu:
2015-04-28
Nazwa:
Salaterka okrągła o średnicy 14,5 cm
Model:

Opis:
Jest to miseczka porcelanowa, której średnica użytkowa oraz średnica podstawy – dna wynosi 145 mm, a wysokość - 60 mm. Produkt jest koloru brudnej bieli i posiada gładką, lśniącą powierzchnię. Obrzeże miseczki jest zaokrąglone. Na salaterce widnieje, sporządzony flamastrem, napis „DO ZAPIEKANIA W PIEKARNIKU”. Produkt był sprzedawany w sklepie w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 48 w okresie wrzesień-październik 2014.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Poparzenie, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów, że salaterka – wbrew dołączonym oznaczeniom – nie jest przeznaczona do piekarnika.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2772
Data wpisu:
2015-04-28
Nazwa:
Salaterka okrągła o średnicy 11 cm
Model:

Opis:
Jest to miseczka porcelanowa o średnicy użytkowej ok. 112 mm, średnicy podstawy – dna 51 mm oraz wysokości 74 mm. Produkt jest koloru ecru i posiada gładką, lśniącą powierzchnię. Obrzeże miseczki jest zaokrąglone. Na salaterce widnieje, sporządzony flamastrem, napis „DO ZAPIEKANIA”. Na opakowaniu zbiorczym, zawierającym sześć sztuk salaterek, widnieje – również sporządzony flamastrem - napis „DO ZAPIEKANIA W PIEKARNIKU”. Produkt był sprzedawany w sklepie w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 48 w okresie wrzesień-październik 2014.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Poparzenie, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów, że salaterka – wbrew dołączonym oznaczeniom – nie jest przeznaczona do piekarnika.
Rodzaj rejestru:
Rejestr produktów niebezpiecznych
Kod:

Nr identyfikacyjny:
2773
Data wpisu:
2015-04-28
Nazwa:
Salaterka okrągła o średnicy 12,5 cm
Model:

Opis:
Jest to miseczka porcelanowa o średnicy użytkowej ok. 125 mm, średnicy podstawy – dna 92 mm oraz wysokości 70 mm. Produkt jest koloru brudnej bieli i posiada gładką, lśniącą powierzchnię. Obrzeże miseczki jest zaokrąglone. Na opakowaniu zbiorczym, zawierającym pięć sztuk salaterek, widnieje - sporządzony flamastrem - napis „DO ZAPIEKANIA W PIEKARNIKU”. Produkt był sprzedawany w sklepie w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 48 w okresie wrzesień-październik 2014.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Poparzenie, Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów, że salaterka – wbrew dołączonym oznaczeniom – nie jest przeznaczona do piekarnika.